Trapper ned vellykket koronasamarbeid på Nord-Jæren

Smittesituasjonen tilsier at det ikke lenger er nødvendig med tett koordinering mellom kommunene og jevnlige ordførermøter på Nord-Jæren.
Solaordfører Tom Henning Slethei. 

Kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg har under pandemien hatt samarbeidsgrupper og faste møter med ordførere, kommunedirektører og faggrupper. En forskriftsgruppe har utarbeidet felles grunnlag for beslutninger når det har vært behov for lokale tiltak og forskrifter.

- Godt samarbeid mellom kommunene

Etter nærmere to år med ukentlige eller jevnlige møter fases nå arbeidet ut. Det bestemte ordførerne Kari Nessa Nordtun, Stanley Wirak, Tom Henning Slethei og Jarle Bø på ordførermøtet 23. februar.

- Det er nå viktig å få frigjort kapasitet til andre oppgaver i kommunene. Samtidig må vi være i stand til å mobilisere og gjenoppta koordineringsarbeidet på kort tid, understreker ordførerne.

Fortsatt høyt smittetrykk

- Felles analyser og vurderinger har vært nyttig og nødvendig for oss for å sikre en god og samkjørt håndtering av smittesituasjonen, i perioder med høyt smittetrykk og nedstengt samfunn. Nå er vi over i en annen situasjon. Vi har fremdeles et veldig høyt smittetrykk, men med en stor andel av befolkningen vaksinert og mildere sykdomsforløp, lever vi med smitten i et gjenåpnet samfunn. Denne situasjonen krever ikke samme beredskap og heller ikke samme koordinering mellom kommunene som tidligere, sier de.

De fire kommunene tilpasser nå beredskapsarbeidet til den nye situasjonen i egen organisasjon, blant annet knyttet til å håndtere høyt sykefravær, spesielt i skoler og barnehager.

- Vi vil takke alle i regionen for innsatsen så langt. Folk har vært flinke til å følge regler og anbefalinger gjennom pandemien, og vi vet at det har bidratt til å hindre smittespredning, fastslår de.

Les mer: Positiv koronatest? Slik gjør du videre

Hvilke råd gjelder nå?

Lurer du på noe?


Har du spørsmål om hvem som bør teste seg og hvordan? Trenger du hjelp til å selvregistrere positiv selvtest? Lurer du på hvem som kan være nærkontakter?

Da kan du kontakte smittesporingsteamet i Sola kommune, tlf. 94 17 48 51, åpningstider mandag – fredag kl. 09.00 – 15.00 og lørdag – søndag kl. 11.00 – 17.00.

Har du generelle spørsmål om korona? Besøk helsenorge.no og du kan også bruke chatten nederst i høyre hjørne der. Finner du ikke det du leter etter, kan du ringe den nasjonale informasjonstelefonen på 815 55 015, åpningstider hverdager kl. 08.00 – 15.30. Informasjonstelefonen svarer på norsk, engelsk og polsk. Fra utlandet kan du ringe +47 21 89 80 42.

Veilederne i informasjonstelefonen kan svare på spørsmål om regler, råd og anbefalinger og gi generell informasjon om korona.

Dersom du er syk og trenger helsehjelp, må du kontakte fastlegen. Har du eller noen nær deg behov for akutt helsehjelp, ring 116 117. Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113.