Undersøkelse til barnehageforeldre

Klikk for stort bilde I november blir alle som har barn i barnehage bedt om å svare på en undersøkelse om konsekvensene av rushtidsavgiften.

Resultatene av undersøkelsen skal brukes som en del av grunnlaget til politikerne som reforhandler byvekstavtalen. Du kan lese mer om dette her.

Undersøkelsen kommer til e-postadressen som er oppgitt til barnehagen. Dersom du ikke mottar denne, kan du ta kontakt med styreren i din barnehage.

Svarfrist er den 25. november 2018.