Ustabile telefonlinjer til TABO

Kan være vanskelig å ringe inn og ut. 
 

Det foregår arbeider på mobilmastene ved Tananger bo- og hjemmetjenester (TABO). Telefonlinjene til sykehjemmet er for øyeblikket ustabile og det kan være vanskelig å ringe inn og ut.