Utlysning av folkehelsemidler 2018

Sola kommune lyser ut totalt 250.000 kroner til prosjekter eller tiltak som støtter opp under kommunens folkehelsearbeid.

Om folkehelsemidlene

Bakgrunnen for utlysningen er partnerskapsavtalen om folkehelse mellom Sola kommune og Rogaland fylkeskommune. Midlene lyses ut med forbehold om at Fylkeskommunen viderefører avtalen for 2018.

Sola kommune har to satsingsområder i sitt folkehelsearbeid:

  • Tiltak/prosjekter som kan bidra til at flere fullfører videregående skole (herunder tidlig innsats)
  • Tiltak som bidrar til økt sosial tillit og tilhørighet i kommunen. Stikkord her kan være møter mellom mennesker som ellers ikke ville møttes, eller andre tiltak som gjør at folk føler tilhørighet og ansvar for lokalsamfunnet/nærmiljøet sitt.

Søknader om tilskudd som støtter opp om satsingsområdene vil blir prioritert ved tildeling.

Hvem kan søke?

Enkeltpersoner og grupper i Sola kommune. Også kommunale virksomheter/tverrfaglige team kan søke. For kommunale søkere må prosjektet bidra til samskaping mellom innbyggerne og kommunen, slik at innbyggernes ressurser tas i bruk.

Det kan kun søkes midler til oppstart av prosjekt eller tiltak, ikke til driftsmidler.

Hvordan søker jeg?

Søknadsfristen er 4. mars 2018.

Søk her

Søknaden må inneholde kort beskrivelse av prosjektet/tiltaket, søknadssum og enkelt budsjett.

De som tildeles penger må sende inn et enkelt rapporteringsskjema innen desember 2018.

Penger som ikke brukes som beskrevet i søknaden må tilbakebetales.   

Kontaktperson

Siri Nøttaasen Gabrielsen: siri.gabrielsen@sola.kommune.no, telefon 51 65 33 08.

Klikk for stort bilde