Utvikling av Stokkavik

Klikk for stort bildeI gangen ved Tananger bibliotek kan du nå se tre ulike idéer til hvordan Stokkavik kan utvikles. Onsdag 19. juni kl 1800-1830 vil utstillingen være bemannet av representanter fra kommunen.

Sola kommune har i samarbeid med Stokkavik AS utlyst et parallelloppdrag for ny områdeplan for Stokkavik. 

Stokkavik er området vest for allerede utbygde Jåsund. Stokkavik skal bygges ut med bolig, og noen offentlige funksjoner, som blant annet barnehage. 

Parallelloppdrag er en prosess hvor flere utvalgte firmaer utfører en parallell prosess, for eksempel en mulighetsstudie, som er tilfellet her. Oppdraget er gitt til tre firma; Norconsult, Asplan Viak og Stav arkitekter. 

De tre idéforslagene skal evalueres av Stokkavik AS og Sola kommune, og vil legge grunnlaget for videre arbeid med området Stokkavik. 

Prosessen videre vil være at det skal utarbeides en områdeplan. Dette er en overordnet plan, som legger føringer for blant annet disposisjon av arealer. 

Utstillingen blir hengende til 11. juli 2019. Vel møtt.