Utvidet vanningsforbud

Fra og med 10.juli 2018 innføres det forbud mot vanning i Sola kommune og 10 andre kommuner. Forbudet gjelder for private husholdninger og private og offentlige bedrifter,

Det er inntil videre forbudt å vanne med hageslange, dryppslange og spreder. Vanning med kanne er lov.
og gjelder vanning av plen, vasking av hus (utvendig), bil, platting og andre aktiviteter som krever mye vann.

Forbudet innføres på grunn av lite nedbør, mindre vann i vannkildene og høyt vannforbruk. Det skal sikre stabil vannforsyning til alle, og sørge for god kapasitet dersom det skulle oppstå branner.

De som er avhengige av vann i sin virksomhet, slik som jordbruk, skog, gartneri og lignende næring, er unntatt forbudet.

Forbudet gjelder til nytt varsel blir gitt. Mer informasjon på www.ivar.no