Varabergvegen og deler av Skadbergveien blir forkjørsvei

Fra og med torsdag 15. oktober vil Varabergvegen og deler av Skadbergveien bli forkjørsvei. Dette betyr at trafikanter fra alle sideveier til den aktuelle strekningen vil få vikeplikt.

Klikk for stort bilde 

Regelendringen gjelder fra når teipen er tatt av de nye skiltene, torsdag morgen 15.oktober.

Vi ber bilister, syklende og gående langs strekningen være ekstra oppmerksomme og vise hensyn til hverandre i dagene etter regelendringen er gjennomført.

Strekningen det gjelder er hele Varabergvegen fra Bunnpris og opp mot Åsen. Når Varabergvegen møter Skadbergveien, fortsetter forkjørsretten opp til Åsenvegen. Forkjørsretten gjelder derfor ikke alle deler av Skadbergveien.

Klikk på kartet for å se det i større versjon. 

Økt trafikksikkerhet

Grunnen til at denne strekningen blir forkjørsvei, er at det er en av de overordnede kommunale veiene i Sola. Statens vegvesen har sett på erfaringer med innføring av forkjørsrett, og anbefaler at flere veistrekninger omgjøres.

Forskning har vist at en omgjøring til forkjørsvei på overordnete veier bedrer trafikksikkerheten langs veien. Det gir et tydeligere hierarki av veier, og derfor mer forutsigbarhet i kryss og avkjørsler.

Politikerne i Sola kommune, ved utvalg for plan og miljø, har også ytret ønske om at strekninger som denne skulle bli forkjørsvei. Kommunedirektøren vil i tiden fremover også vurdere om flere kommunale veier skal omgjøres til forkjørsveier.