Velkommen til Næringskonferansen i Rogaland 2021

Hvordan samle kreftene for å sikre felles innsats for et attraktivt og næringsrobust Rogaland?

  

Hvilke muligheter og utfordringer er sentrale for å sikre ett Rogaland, med tilgang til rett kompetanse, konkurransekraft og attraktivitet? 

Det er hovedtemaene når Rogaland fylkeskommune og storbyregionen (Sola, Sandnes og Stavanger) arrangerer Næringskonferansen i Rogaland. 

Dato: 3. desember 2021
Tid: 08:30 - 13:00
Sted: Clarion Hotel Stavanger

Du møter vår ferske statsforvalter BENT HØIE, som gir oss sitt mulighetsbilde for næringsutviklingen i Rogaland. MARI REGE gir oss viktig innsikt i kompetansegapet i regionen, mens BEYONDER og UIS sammen forteller oss hvordan de forsøker å tette dette gapet. Noe av det i alle fall.
 
Du får også høre hvordan Dalane og Ryfylke desentraliser utdanningstilbudet for å utvikle den kompetansen distriktene trenger. Vi har utfordret PER IVAR SELVÅG til å se på hva som gjør akkurat denne regionen attraktiv, og PIETER FABER deler suksesshistorien om omstilling i den nederlandske byen Groningen. Astrofysiker EIRIK NEWTH, som vanligvis har blikket vendt mot universet, ser inn i Rogalands glasskule. Hva finner han der?

Vi inviterer til Næringskonferansen i Rogaland. En felles regional møteplass for å drøfte sentrale næringsutviklingstema. Konferansierer er ungdommens fylkesordfører SOLVEIG VIK fra Haugesund, og ungdommens fylkesvaraordfører TRYM TALGØ OLSEN, fra Egersund.

Dato: Fredag 3. desember 2021
Registrering: Fra kl. 08.30
Program: Kl. 09.00 - 13.00 (inkl. lunsj)
Sted: Clarion Hotel Stavanger 

Konferanseavgift er kr. 650,- (eks. mva). Frist for påmelding er 30. november.

Ja, jeg vil melde meg på konferansen

Med vennlig hilsen,
Marianne Chesak, Kari Nessa Nordtun, Stanley Wirak, Tom Henning Slethei