Vi er her

Klikk for stort bilde Kommunens tjenestetilbud for barn, ungdom og foreldre er tilgjengelig for dem som har behov for råd og støtte.

Dette er en krevende tid og mange barn, unge og familier er nå i en situasjon som kan by på store utfordringer. 

Med stengte barnehager og skoler og et redusert tilbud i noen av tjenestene for barn og ungdom, kan situasjonen oppleves ekstra vanskelig.

Selv om barnehager og skoler i denne perioden ikke gir et ordinært tilbud, vil de likevel bistå barn og ungdom ved behov. Kommunens helse- og hjelpetjenester for barn og ungdom er også tilgjengelige for dem som har behov for råd og støtte. 

Her kan du henvende deg

Hvis du og din familie har behov for hjelp eller ønsker å snakke med noen om situasjonen, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Vi oppfordrer til å ta kontakt med barnehagen, skolen, skolehelsesykepleier eller en annen tjeneste som du allerede har kontakt med.

På hjemmesidene til barnehagene og skolene i kommunen finner du informasjon om hvem du der kan ta kontakt med.

Hvis det er vanskelig å nå den du ønsker å snakke med, eller du ikke vet hvem du skal kontakte, kan du henvende deg til kommunens familiesenter på telefon 409 21 003 eller epost familiesenteret@sola.kommune.no

Du vil da få hjelp videre.