Vi teller ned til første skoledag

Nye Kjerrberget ungdomsskole er et framtidsrettet skolebygg tilrettelagt for praktisk og variert læring, både ute og inne.
Klikk for stort bildeFormannskapet på befaring til Kjerrberget ungdomsskole. 

Mange teller akkurat nå ned dager til siste skoledag før sommerferien

Vi teller ned dagene til første skoledag og at nye Kjerrberget ungdomsskole tas i bruk i august👫

Tirsdag var politikerne i formannskapet på befaring til den toppmoderne og flotte skolen som er et framtidsrettet skolebygg tilrettelagt for praktisk og variert læring, både ute og inne.

Kjerrberget ungdomsskole skal bli en skole preget av lærelyst, mestringstro, engasjement og medvirkning. Skoleåret 21/ 22 vil skolen starte opp med rundt 170 elever på 8. og 9. trinn. Året etter har vi alle tre trinn på plass, og omtrent 300 elever vil tilhøre Kjerrberget ungdomsskole.

Klikk for stort bildePolitikerne fikk en omvisning i det flotte skolebygget som snart skal fylles med liv og læring.