Vil du bli med i ungdomsrådet?

Klikk for stort bilde

Noen ganger vet faktisk ungdommen best. Derfor har vi et eget ungdomsråd i Sola.

Ungdomsrådet er med å påvirke politikerne i kommunen og sier sin mening om alt som er viktig for unge. Det er ungdomsrådet selv som bestemmer hvilke saker de vil fokusere på.

Din sjanse til å få en unik erfaring

Nå trenger ungdomsrådet nye medlemmer. Medlemmene forplikter seg til å være med på seks møter i året og blir valgt for to år om gangen. I tillegg til møtene, blir det en to-dagers samling i november der du blir kjent med de andre medlemmene. På samlingen vil du lære hvordan kommunen fungerer, tale- og debatteknikk og det blir selvsagt mye moro også.

Dette er en fantastisk mulighet til å være med å påvirke i de sakene som du brenner for, pluss at du vil få en økt forståelse for utvikling av samfunnet, politiske prosesser og økonomiske prioriteringer.

Bli med?

Du må være mellom 13 og 18 år og bo i Sola. Ta kontakt med elevrådet ved Tananger, Dysjaland eller Sola ungdomsskole eller Sola vgs. Hvis du går på en annen videregående skole eller er i jobb, kan du ta kontakt med Trine Ottosen (kontaktinfo under).

Har du spørsmål eller forslag til kandidater?

Kontakt veileder/koordinator for ungdomsrådet, Trine Ottosen på e-post trine.royrhus.ottosen@sola.kommune.no eller på mobil 468 07 917.

Siste frist for å melde inn deg selv eller andre kandidater er søndag 13. oktober.

Les mer om ungdomsrådet her