Helsestasjon for barn 0-5 år

Sola helsestasjon er flyttet inn i nye lokaler i rådhuset. Fra foajeen i rådhuset fortsetter du rett frem, og finner helsestasjonen innerst i korridoren.

Helsestasjonen har et fastsatt program for oppfølging og helseundersøkelse av barn. Her jobber helsesykepleiere, jordmødre, leger og sekretærer.

Vi ønsker å bidra til

  • mestring i foreldrerollen
  • godt samspill mellom foreldre og barn
  • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
  • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
  • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
  • at barn får oppfølging og henvises videre ved behov

Barnet blir rutinemessig undersøkt av helsesykepleier og lege for at utfordringer ved helse og utvikling skal oppdages så raskt som mulig. Som en del av helseundersøkelsen vil foreldrene bli spurt om barnets trivsel og utvikling.

I tillegg til å tilby helseundersøkelser, vaksinasjon og nødvendig oppfølging av barnet, ønsker helsestasjonen å være en ressurs og samtalepartner for foreldre. Ta derfor gjerne kontakt utenom de faste avtalene. Helsestasjonen har tett samarbeid med Familiesenteret for å tilby hjelp til å styrke samspill og tilknytning mellom barn og foreldre.

Nyttige lenker angående det nyfødte barnet

Ammehjelpen

Helsenorge: Etter fødsel

Babyens signaler og behov

Mat og måltider for spedbarn (last ned)

Food and meal for infants (download foreign languages)

Hva tilbyr vi? 

Helsestasjonsprogram

Det er fint hvis du/dere kommer til helsestasjonen i god tid før oppsatt timeavtale. Vi setter av 15 minutter hos lege og 30 minutter hos helsesykepleier.

Vi veier barnet uten klær/bleie på venterommet før du skal inn til helsesykepleier og lege. Det kan være lurt å ha med et teppe som du kan ha rundt barnet etter veiing. Barn over 15 måneder veies og måles inne på helsesykepleiers kontor.

Er det behov for å treffes utenom oppsatt program, avtales dette underveis.

Helsestasjonsprogrammet
Når Hva
0-2 uker Hjemmebesøk av jordmor og helsesykepleier.
Ca 4 uker Gruppetreff med tema. Ledes av helsesykepleier. Deltakerne gis mulighet til å danne barselgruppe.
6 uker Helseundersøkelse/samtale - helsesykepleier og lege. Vaksine.
3 mnd Helseundersøkelse/samtale - helsesykepleier. Vaksiner.
4 mnd Helseundersøkelse/samtale - helsesykepleier.
5 mnd Helseundersøkelse/samtale - helsesykepleier. Vaksiner.
6 mnd Helseundersøkelse/samtale - helsesykepleier og lege.
8-9 mnd Helseundersøkelse/samtale - helsesykepleier.
12 mnd Helseundersøkelse/samtale - helsesykepleier og lege. Vaksiner.
15 mnd Helseundersøkelse/samtale - helsesykepleier. Vaksine.
2-2,3 år Helseundersøkelse/samtale - helsesykepleier og lege.
4-4,3 år Helseundersøkelse/samtale - helsesykepleier. Avtale behov for eventuell oppfølging før skolestart.

 

Hjemmebesøk etter fødsel

Har du gått til jordmor i kommunen i svangerskapet, vil du få tilbud om hjemmebesøk 1-3 dager etter at du kommer hjem. Har du ikke benyttet deg av jordmortjenesten i kommunen, tar jordmor kontakt med deg når vi har mottatt fødselsmelding fra sykehuset. Ved hjemmebesøk av jordmor vil spesielt foreldrenes fødselsopplevelse og mors helsetilstand være tema. Tilbudet om hjemmebesøk gis mandag til fredag.

Etter jordmors hjemmebesøk blir du kontaktet av helsesykepleier, som fortsetter oppfølgingen av barnet og familien. Første møte med helsesykepleier tilbys som hjemmebesøk. Med hjemmebesøk ønsker vi å etablere et godt samarbeid om barnets helse og utvikling helt fra starten. Vi ønsker derfor at begge foreldrene er tilstede.

Jordmor/helsesykepleier vil sammen med foreldrene vurdere barnets trivsel, veilede i amming/ernæring av barnet, og veie barnet. Foreldre får tilbud om å abonnere på informasjonsbrev via mail fra helsestasjonen.

Du kan også komme innom helsestasjonen etter hjemkomst fra barsel uten avtale for å veie barnet. 

 

Vaksinasjon

Barnevaksinasjonsprogrammet

Alle foreldre får tilbud om gratis vaksiner til barnet ut fra gjeldende nasjonalt barnevaksinasjonsprogram. Les mer om Barnevaksinasjonsprogrammet på Folkehelseinstituttet sine sider her. 

Allergiske reaksjoner på vaksiner kan forekomme i sjeldne tilfeller, og derfor skal alle barn observeres i minst 20 minutter etter vaksinasjon.

Reisevaksiner

Skal dere reise utenlands, kan det være nødvendig med flere vaksiner enn det barnet får ved å følge barnevaksinasjonsprogrammet. Ta kontakt med helsesykepleier eller et reisevaksinekontor i god tid før avreise, slik at barnet rekker å få de anbefalte vaksinene. Her kan du lese Folkehelseinstituttets råd om små barn på reise.

Barselgruppe

Som en del av helsestasjonsprogrammet får du invitasjon til å delta i et gruppetreff ca 4 uker etter at barnet er født. Disse gruppene består av 6-10 deltakere. I tillegg til å formidle kunnskap ønsker vi å bidra til at foreldre i samme situasjon kan få utveksle erfaringer, og støtte hverandre i foreldrerollen. Gruppetreffet ledes av helsesykepleier.

Dere får også anledning til å treffes på ny to uker etter første gruppetreff. Dette er et uformelt treff på helsestasjonen hvor dere har mulighet til å danne et sosialt nettverk - barselgruppe - utenfor helsestasjonen.

 

 

Søvngruppe - tilbud til foreldre som opplever utfordringer knyttet til barnets sovemønster

Søvngruppe er et kurstilbud for foreldre med barn i alderen 7 måneder til 4 år som opplever de har utfordringer med søvn, og som ønsker hjelp til å endre barnets søvnmønster. Det kan være utfordringer knyttet til leggesituasjonen, hyppige oppvåkninger eller vansker med å sovne.

Er dette aktuelt for dere?

Ta kontakt med din helsesykepleier som kan hjelpe med påmelding. Helsesykepleier kommer til å gå gjennom følgende punkter med dere:

  • Trives barnet, og utvikler det seg som normalt?
  • Har barnet startet med fast føde?
  • Har foreldrene et ønske om å trappe ned/avslutte nattmat?
  • Er foreldre enige om å delta på kurset/ønsker begge endring?

Hva består tilbudet av?

Tilbudet består av 2 samlinger, og det vil være 2-3 familier på hvert kurs. Vi ønsker at begge foreldrene deltar. Dette er spesielt viktig første samlingen.

Søvngruppen ledes av helsesykepleier og klinisk familieterapeut. Første samling starter med felles undervisning om søvn. Deretter forteller familiene om akkurat deres barns søvnutfordringer. Vi vil sammen med foreldrene lage en plan for hvordan dere kan forsøke å hjelpe barnet deres inn i et bedre søvnmønster. Dere får utdelt døgnklokker (et skjema) og skriftlige råd før dere går. Vi avtaler en tid for neste samling. 

Andre samling skjer ca. 14 dager etter første. Her hører vi hvilke erfaringer dere har gjort, og gir tilbud om videre oppfølging ved behov.

Tidspunkt: Mandag i oddetallsuker kl. 08.45. Varighet ca. 1,5-2 timer.
Adresse: Soltunvegen 8, 4050 SOLA. Helsehuset, 3. et. 

Er barnet sykt?

Barn med feber, oppkast, diaré eller smittsomme sykdommer kan ikke møte på helsestasjonen. Syke barn skal vurderes av fastlege og ikke lege på helsestasjonen.

Trenger du en time?

Dere er velkommen på helsestasjonen også utenom de oppsatte konsultasjonene, men vi ønsker at dere ringer på forhånd. dette gjelder også om dere ønsker å veie/måle barnet.

Barns rett til helsekontroll

Barn har rett til helsekontroller i den kommunen der barnet bor eller midlertidig oppholder seg, som en del av barns rett til nødvendig helsehjelp.
(Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven § 6-1.)

Barnets helsejournal

Det opprettes helsejournal på alle barn i helsestasjonstjenesten Forskrift om pasientjournal . Når barnet begynner på skolen, overføres journalen til skolehelsetjenesten.

Journalen skal bidra til at barnet får faglig forsvarlig oppfølging fra nyfødtalder til og med 10. klassetrinn. Journalen inneholder blant annet vaksinasjoner, nedtegnelser fra helseundersøkelser og samtaler, og kopier av brev og epikriser.

Skal dere flytte? Gi oss beskjed, slik at vi kan sende journalen til ny helsestasjon eller skolehelsetjenesten slik at de kan følge opp barnet videre.

Foreldrenes innsynsrett

Foreldre/foresatte har som hovedregel rett til innsyn i alle opplysninger som omhandler barnet (Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 3-4).

Når barnet er mellom 12 og 16 år skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret når barnet av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette.

Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret skal likevel gis foreldre eller andre med foreldreansvaret når barnet er under 18 år.

Kontaktinfo

Sola helsestasjon
Tlf: 51 65 32 21
Tananger helsestasjon
Tlf: 51 64 16 50
Veslemøy Gjørøy
Teamleder helsestasjon - og skolehelsetjenesten
Tlf: 51 65 32 24
Bjørghild Underhaug
Virksomhetsleder
Tlf: 51 65 32 20

Adresse

Sola helsestasjon
Rådhusvegen 21
4050 Sola
 
Tananger helsestasjon
Havnealleen 36
4056 Tananger
 
Postadresse
Sola kommune
Helsestasjon for barn
Postboks 99
4097 Sola

Kart

Åpningstider

Sola helsestasjon:
Mandag-fredag 8.00-14.30
og etter avtale

Tananger helsestasjon:
Mandag-fredag 8.00-13.30
Tirsdag 8.00-12.00
og etter avtale