Skolehelsetjenesten

Hva tilbyr skolehelsetjenesten?

Det er i hovedsak helsesykepleiere som arbeider i skolehelsetjenesten. I tillegg til å gi individuell hjelp til elever, deltar helsesykepleier i skolens undervisning og miljøarbeid.

Helsesykepleier kan hjelpe med ulike tema, tilbud og spørsmål, som 

  • sosiale eller psykiske vansker: mobbing, mistrivsel, tristhet, uro/angst etc.
  • fysiske plager: kartlegge og vurdere når lege bør kontaktes 
  • vekst og utvikling: måle høyde og vekt og vurdere fysisk og psykisk utvikling, spørsmål og vansker omkring pubertet
  • syn og hørsel: utføre syns- og hørselstest
  • vaksinering i henhold til nasjonalt vaksinasjonsprogram
  • samtale med barn og ungdom når de møter utfordringer som samlivsbrudd, tap, sorg, sykdom etc.
  • hvordan være gode foreldre når man møter utfordringer som samlivsbrudd, tap, sorg eller sykdom, stadige konflikter omkring daglige rutiner eller gjøremål 

Helsesykepleier kan, sammen med barn og foreldre, henvise til og samarbeide med andre tjenester. Det er særlig aktuelt å samarbeide med skolens personale slik at skolehverdagen for eleven blir så god som mulig.

Hvem kan benytte seg av skolehelsetjenesten?

Dette er et gratis tilbud for skoleelever og foresatte i barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole. 

Timeavtaler

Trenger du å bestille time hos helsesykepleier? Du kan bestille tid med de fleste helsesykepleierne her. 

Informasjon om andre timeavtaler som for eksempel vaksiner, blir sendt ut elektronisk gjennom Helsenorge. Foresatte som ikke er digitale, får varsling på SMS om ranselpost. 

Kontakt helsesykepleier

Barneskolene

Haga skole

Helsesykepleier
Hiwot Agdew

Trefftid
Mandag - fredag

Kontaktinformasjon
Telefon: 51 64 19 55 / 40 92 46 63
E-post: hiwot.agedew@sola.kommune.no

Vil du avtale tid?
Her kan du avtale tid med helsesykepleier. Foreldre kan også avtale tid om dere ønsker det.

Storevarden skole

Helsesykepleier
Marit Furuholmen Fjogstad

Trefftid
Mandag til fredag.

Kontakt
Telefon: 51 64 16 50 / 477 96 834
E-post: marit.furuholmen.fjogstad@sola.kommune.no

Vil du avtale tid?
Her kan du avtale tid med helsesykepleier. Foreldre kan også avtale tid om dere ønsker det.

Håland skole

Helsesykepleier
Cecilie Karlstad

Trefftid
Tirsdag, onsdag og torsdag 

Kontaktinformasjon
Telefon: 941 39 867
E-post: cecilie.karlstad@sola.kommune.no

Vil du avtale tid?
Her kan du avtale tid med helsesykepleier.  Foreldre kan også avtale tid om dere ønsker det. 

Dysjaland skule

Helsesykepleier
Liv Åse Holta 

Trefftid
Mandag, tirsdag og torsdag 

Kontaktinformasjon
Telefon: 901 75 942 
E-post: liv.ase.holta@sola.kommune.no 

Vil du avtale tid?
Her kan du avtale tid med helsesykepleier. Foreldre kan også avtale tid om dere ønsker det.

Sola skole

Helsesykepleier
Cecilie Karlstad

Trefftid
Mandag og fredag

Kontakt
E-post: cecilie.karlstad@sola.kommune.no 
Telefon: 941 39 867

Vil du avtale tid?
Her kan du avtale tid med helsesykepleier. Foreldre kan også avtale tid om dere ønsker det. 

Skadberg skole

Helsesykepleier
Elise Berge

Trefftid
Mandag - torsdag 

Kontakt
Telefon: 51 94 41 09 / 40 92 15 79
E-post: elise.berge@sola.kommune.no 

Sande skole

Helsesykepleier
Kari Sleen

Trefftid
Mandag - fredag

Kontakt
Telefon: 51 94 41 58 / 40 92 15 60
E-post: kari.sleen@sola.kommune.no

Vil du avtale tid?
Her kan du avtale tid med helsesykepleier. Foreldre kan også avtale tid om dere ønsker det.
 

Grannes skole

Helsesykepleier
Maj Beate Blihovde

Trefftid
Mandag – torsdag 

Kontakt
E-post: maj.beate.blihovde@sola.kommune.no 

Vil du avtale tid?
Her kan du avtale tid med helsesykepleier. Foreldre kan også avtale tid om dere ønsker det.

Røyneberg skole

Helsesykepleier
Astrid J. Ludvigsen

Trefftid
Mandag til torsdag.

Kontakt
Telefon: 51 94 40 52 / 40 92 15 61
E-post: astrid.ludvigsen@sola.kommune.no

Vil du avtale tid?
Her kan du avtale tid med helsesykepleier. Foreldre kan også avtale tid om dere ønsker det.

Ungdomsskolene

Dysjaland

Helsesykepleier
Liv Åse Holta 

Trefftid
Mandag, tirsdag og torsdag 

Kontaktinformasjon
Telefon: 901 75 942 
E-post: liv.ase.holta@sola.kommune.no 

Vil du avtale tid?
Her kan du avtale tid med helsesykepleier. Foreldre kan også avtale tid om dere ønsker det.

Tananger

Helsesykepleier
Ingebjørg Kittang Økland

Trefftid
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag. 

Kontakt
Telefon: 989 00 428
E-post: ingebjorg.kittang.okland@sola.kommune.no

Vil du avtale tid?
Her kan du avtale tid med helsesykepleier.  Foreldre kan også avtale tid om dere ønsker det.

 

Sola

Helsesykepleier
Renate Nossum Søraas

Trefftid
Mandag og tirsdag

Kontakt
E-post: renate.nossum.soraas@sola.kommune.no

Vil du avtale tid?
Her kan du avtale tid med helsesykepleier. Foreldre kan også avtale tid om dere ønsker det.

Kjerrberget

Helsesykepleier
Trine Harveland Forgaard

Trefftid
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag. 

Kontakt
Telefon: 911 44 602
E-post: trine.harveland.forgaard@sola.kommune.no

Vil du avtale tid?
Her kan du avtale tid med helsesykepleier. Foreldre kan også avtale tid om dere ønsker det.

Videregående skole

Sola videregående skole

Helsesykepleier
Inger-Lise Ramstad

Trefftid
Mandag, onsdag, torsdag og fredag.

Kontakt
Telefon: 907 59 728
E-post: inger-lise.ramstad@sola.kommune.no

Vil du avtale tid?
Her kan du avtale tid med helsesykepleier.
 


Vaksinasjon

Barn får gratis vaksiner i henhold til det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet. Skal dere reise utenlands kan det være nødvendig med flere vaksiner enn det helsestasjonen tilbyr. Spør gjerne helsesykepleier om dette.

Les mer om barnevaksinasjonsprogrammet på folkehelseinstituttet sine sider her.

Etter vaksiner må dere bli igjen i 20 minutter, da noen svært få barn får reaksjoner som krever behandling.

Vanskelige situasjoner i familien

Barn påvirkes av hvordan de har det i familien. Vi oppfordrer derfor foreldre til å informere skolen og/eller helsesykepleier dersom familien kommer i en vanskelig livssituasjon, slik at barnet kan møtes på en god måte i skolehverdagen.

Det er flere som kan hjelpe når barn og unge i Sola strever. Ta gjerne kontakt med oss, eller henvend deg til PPT, familiesenteret, ungdomsteamet eller barnevernet.

Ris og ros

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp, eller er misfornøyd med tilbudet, kan du gi tilbakemelding til leder. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Dersom du er fornøyd med tilbudet vil vi gjerne høre om det også.

Kontaktinfo

Veslemøy Gjørøy
Teamleder helsestasjon - og skolehelsetjenesten
Tlf: 51653224
Bjørghild Underhaug
Virksomhetsleder
Tlf: 51653220

Kart