Inkluderende barnehage- og skolemiljø

Flere av barnehagene og skolene i Sola kommune er med i inkluderende barnehage- og skolemiljø som er et ledd i den store satsingen fra myndighetene på å skape gode, trygge og inkluderende barnehage- og skolemiljø og for å bekjempe mobbing.

Vi skal lære mer om forebygging, avdekking og håndtering av mobbing, samt jobbe med regelverket, organisasjon og ledelse. For barnas lek, utvikling, læring og sosiale tilhørighet er trygge og gode barnehage- og skolemiljø uten mobbing og andre krenkelser avgjørende.

Barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap.

Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle.

Når vi ser utdanningsløpet i sammenheng har vi bedre mulighet for et helhetlig og systematisk arbeid både i barnehagen og i skolen. Praksisen vår speiler kunnskapen, holdningene og ferdighetene våre. Hvis vi skal oppnå varig praksisendring, må utviklingsarbeidet vårt primært foregå ute i barnehagene og i skolen. Vi skal jobbe med skolebasert kompetanseutvikling i lærende nettverk. Barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling vil si at barnehager og skoler, ledere og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass.

Det er vi som profesjonelle voksne som har ansvar for å skape god kultur blant voksne og barn som fremmer gode og trygge barnehage- og skolemiljø. Vi skal ikke av usikkerhet snu oss bort. Vi skal vite hva som er riktig å gjøre - og faktisk gjøre det!

Det er mer kunnskap enn noen gang om barns utvikling og hva som gir en god barndom og et godt grunnlag for det senere livsløpet. Denne kunnskapen må vi ta innover oss. Erfaringene barna får i barnehagen og i skolen i dag, legger grunnlaget for de muligheter de får resten av livet sitt. Vi skal ikke av usikkerhet snu oss bort. 

Prosjektet er i regi av Utdanningsdirektoratet. Les mer her.