Elevpermisjoner

Hvor mange dager kan du søke om?

Du kan søke om permisjon fra skolen for inntil 10 skoledager/2 uker. Det er rektor som avgjør om permisjonssøknaden blir innvilget. 

Lovfestet rett til permisjon

Det er kun elever som tilhører trossamfunn utenfor Den norske kirke som har en lovfestet rett til permisjon. Disse elevene har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager. 

Slik søker du

Send en skriftlig søknad til den aktuelle skolen (søknadsskjema får du ved å henvende deg til skolen).

Skoler i Sola

Retningslinjer for elevpermisjoner (PDF, 289 kB)

Kontaktinfo

Skolekontoret