Oppsigelse

Når må du si opp barnehageplassen?

  • Når du bytter barnehage.
  • Når du ikke lenger ønsker å ha barnehageplass
  • Hvis du flytter ut av kommunen og barnet har kommunal barnehageplass

Når barnet begynner på skolen blir barnehageplassen automatisk sagt opp både fra private og kommunale barnehager.

Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer oppsigelsesregler.

Oppsigelsestid

Oppsigelsesfrist er satt til 2 måneder beregnet fra den første påfølgende måneden.
Skriftlig oppsigelse leveres elektronisk via Oppvekstportalen

Dersom du skal si opp plassen fordi barnet har fått plass i barnehagen som var førstevalget, er oppsigelsesfristen 1 måned. 

Oppsigelse i forbindelse med hovedopptak

Oppsigelsesfrist for tildelt plass under hovedopptaket er 15. juni.
Oppsigelse etter denne datoen vil medføre fakturering for 2 måneder.
 

Oppsigelse etter 1. mars

Frist for å si opp barnehageplassen er 1. mars. Sier du opp plassen etter denne datoen, må du betale for plassen ut barnehageåret (i 2018 er dette til 14. august).

Du har rett til å klage på søknaden innen tre uker.

Kontaktinfo

Fagstab oppvekst, barnehage
Tlf: 51653381

Kart

Åpningstider

Mandag-fredag: 08.00-15.30