Planleggingsdager

Det er 5 planleggingsdager i barnehageåret. Dagene vist under gjelder for alle kommunale barnehager i Sola. Den siste settes av samarbeidsutvalget i den enkelte barnehage. Du finner dato på barnehagens nettside.

Barnehageåret 2018-2019

  • 15. august 2018
  • 16. november 2018
  • 02. januar 2019
  • 31. mai 2019

 

Barnehageåret 2019-2020

  • 15. august 2019
  • 15. november 2019
  • 02. januar 2020
  • 14. april 2020