Priser og betaling

Hva koster det? 

Fulltidsplass i barnehage koster 2 990 kroner per måned per januar 2019.
Matservering koster 300 kroner per måned per heltidsplass.
 

Nye priser i 2019 

Ny pris for fulltidsplass fra 1. august er 3 040 kroner. 

Betalingen fordeles over 11 terminer - august er betalingsfri. Forfall den 15. hver måned.
Første faktura til barn som starter ved nytt barnehageår har forfall den 15. september.

Søskenmoderasjon

Du får 30 % reduksjon av beregnet pris for barn nr. 2.
Du får 50 % reduksjon av beregnet pris for barn nr. 3 eller flere. 

Redusert betaling

Husholdninger med lavere samlet inntekt enn kr 548.167,- kan søke til kommunen om redusert pris.
 
Inntekt som legges til grunn ved søknadsbehandlingen er husholdningens samlede person- og kapitalinntekt. Inntekten må dokumenteres med selvangivelse. Dersom det er endringer i beløp fra sist selvangivelse eller et beløp mangler på selvangivelsen, er du som søker pliktig til å opplyse og dokumentere dette når du søker. Søknaden gjelder for maksimalt ett barnehageår om gangen. Søknad om reduksjon gjelder for både private og kommunale barnehager.

 

Søk om redusert betaling og gratis kjernetid

Se her for informasjon om utfylling av skjema

Gratis kjernetid - fritak fra betaling 20 timer per uke

Familier med samlet personinntekt under kr 533.500,- kan søke om fritak for betaling 20 timer per uke for 3-, 4- og 5-åringer, og barn som har utsatt skolestart.
 

Søk om gratis kjernetid

Se her for informasjon om utfylling av skjema

Skattefradrag for utgifter til barnehage

Som forelder har du krav på fradrag for dokumenterte utgifter til barn i barnehage som du bor sammen med.

En kan i 2019 få fradrag for inntil kr 25.000,- for ett barn og inntil kr 15.000,- per søsken.
Barnehager er pliktige til å rapportere inn betaling for barnehageopphold til Skatteetaten.
Innrapportert beløp fra barnehagen vil i selvangivelsen vise som forhåndsutfylt beløp i post 3.2.10.

Se skatteetaten.no for mer informasjon.

Question and answers regarding reduced kindergarten payment (DOCX, 20 kB)


Refusjon av bomutgifter

Enkelte foreldre kan nå søke om refusjon av bomutgifter knyttet til henting og levering i barnehage.

Vedtaket gjelder innbyggere i Sola kommune, som må passere bomring i kommunen for å levere og hente i en barnehage de ikke primært hadde søkt på. En av forutsetningene er at passering av bom ikke skjer som en del av reise til foreldrenes arbeidssted.

Du må ha søkt om barnehageplass i hovedopptaket som hadde frist 1. februar 2018.

De som er i målgruppen kan søke HER. Søknader vil bli behandlet vår og høst.

Kontaktinfo

Fagstab oppvekst, barnehage
Tlf: 51653381

Kart