Slik søker du barnehageplass

Velkommen som søker til barnehageplass i Sola

Kommunen har felles samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager i kommunen. 

Ny portal for oppvekst
I juni 2017 tok Sola kommune i bruk et nytt fullelektronisk opptakssystem: Oppvekstportalen.
Dette innebærer at dersom du som foresatt skal søke om SFO- og barnehageplass/overflytting, så skal dette gjøres i Oppvekstportalen. Du skal ikke logge deg inn i Oppvekstportalen for å søke SFO- og barnehageplass, dette er det egne faner for.

Logg inn i Oppvekstportalen her.

Oppsigelse av plass m.m. vil foregå elektronisk på "Min side" i Oppvekstportalen. Du må logge inn for å si opp plassen, eller for å endre opplysninger om barnet eller deg selv. Innlogging skjer ved bruk av ID-porten (MinID, BankID, Commfides eller Buypass). For mer informasjon om ID-porten, se her.

Eventuelle spørsmål om barnehagene og ledig plass kan rettes til styrer i aktuelle barnehage/SFO-leder.

Ny praksis i Sola kommune fra 01.06.17.
Ved endring av søknad vil ny søknadsdato gjelde og eventuell ansiennitet endres.
Det vil fortsatt være mulig å sende inn ny søknad med endringer, men den siste søknadsdatoen er alltid gjeldende. 

Hvordan søke barnehageplass?

  • Du må registrere en egen søknad for hvert barn.
  • Du kan prioritere 4 barnehager.
  • Du trenger ikke søke på nytt dersom du har en aktiv registrert søknad.
  • Har du takket nei til plass og venteliste, må du sende inn ny søknad innen fristen for hovedopptaket, dersom du ønsker plass ved neste hovedopptak og oppstart i august.

Søknadsfrist

Du kan søke om plass hele året, men 1. februar er søknadsfrist til hovedopptaket som gjelder plasser fra august.

Før du sender søknaden

Før du sender søknaden bør du lese barnehagens vedtekter og opptaksregler, som gir nyttig informasjon om barnehagen.

Vedtektene for kommunale barnehager finner du her. (PDF, 612 kB)

Vedtektene til den enkelte private barnehagene finner du på deres egne nettsider. Oversikt over barnehagene i Sola med kart.

 

Søk barnehageplass

 

Hva skjer videre etter at jeg har søkt?

Du kan gjøre endringer i søknaden helt fram til søknadsfristen ved å søke på nytt.
Ved endring av søknad vil ny søknadsdato gjelde.

Personnummer

Du kan søke om barnehageplass så snart barnet har fått tildelt personnummer.

Mangler barnet norsk personnummer, ta kontakt for å registrere søknad.

Tilbud om plass

  • Tilbudet om plass i forbindelse med hovedopptaket sendes ut i begynnelsen av mars for alle barnehager.
  • Les mer om opptak og frister her
  • Svarfrist for mottatt tilbud er om lag en uke. Manglende svar innen fristen gjør at du mister din tildelte plass.
  • Dersom det ikke er ledig i de barnehagene du har søkt i hovedopptaket, vil du få tilbud om plass i annen barnehage.
  • Ved løpende opptak gis tilbud om plass ved ledig kapasitet.
  • Hvis du takker nei til tilbud om plass kan du velge å stå på venteliste til 1. valget.

Klagerett

Du har rett til å klage og/eller be om en skriftlig begrunnelse dersom du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt i hovedopptaket.

Klagen skal være skriftlig, og kan sendes på e-post eller per post.

Vi vil undersøke saken og gi den til barnehageeier.

Dersom vi godtar klagen, skal barnet tilbys den første plassen som blir ledig i ønsket barnehage etter at søkere med førsteprioritet har fått tilbud om plass.

Dersom klagen ikke får medhold hos kommunen, sendes klagen videre til Sola kommunes klagenemnd for endelig behandling.

Kontaktinfo

Anette Elstad Mortensen
Konsulent
Tlf: 51 65 33 81

Kart