Bekymringsmelding

Er du bekymret for et barn eller en ungdom, skal du kontakte barnevernet. Merk at dersom meldingen også omfatter søsken, vennligst send én bekymringsmelding for hvert barn.

Barn og ungdom kan også selv ta kontakt med barnevernet. 

Slik melder du ifra til barnevernet

Telefon: 51 65 33 00. Utenom arbeidstid: 51 89 91 67/51 89 90 00

Personlig oppmøte: Soltunvegen 8, 4050 Sola

E-post: epost@sola.kommune.no.

Brev: Barnevernet Sola, postboks 99, 4097 Sola

Elektronisk skjema

Send en bekymringsmelding

Se her for informasjon om utfylling av skjema

Du kan være anonym

Du kan velge å være anonym. Barneverntjenesten ønsker likevel helst at du sier hvem du er, fordi det gir saken større troverdighet.

Meldeplikt

Les mer om hvem som har meldeplikt her.

Hva skjer videre?

Meldingen blir gjennomgått innen en uke. Akuttsaker avgjøres straks.

Barnevernet vil enten starte en undersøkelse eller henlegge meldingen dersom den ikke er seriøs. Undersøkelsen skal gjennomføres så fort som mulig, og senest innen 3 måneder. Undersøkelsen tilpasses sakens alvorlighetsgrad, skal stå i forhold til meldingens innhold og skal ivareta barnets beste. Barneverntjenesten iverksetter tiltak om nødvendig. 

Kontaktinfo

Kjersti Sandanger
Barnevernleder
Tlf: 51 65 35 46
Mob: 918 83 331
Barnevernstjenesten
Tlf: 51 65 35 40 (37)
Mob: 488 90 967

Adresse

Besøksadresse:
Soltunvegen 8
4050 Sola

Postadresse:
Postboks 99
4097 Sola

Kart

Åpningstider

Mandag - fredag: 08.15-15.15

Akutte henvendelser utenom arbeidstid

51 89 91 67 eller 51 89 90 00