Kontaktinformasjon

Alarmtelefonen for barn og ungdom

Telefon: 116111
Nettside: www.116111.no

Akutte henvendelser utenom arbeidstid

Telefon: 51 89 91 67 eller 51 89 90 00
Nettside: www.barnevernvakten.no

Barnevernet i Sola, kontaktinformasjon

Åpningstider: mandag - fredag: 08.15 - 15.15
Barnevernet i Sola (direkte): 51 65 35 37 eller 51 65 35 40
Vakttelefon (dagtid): 488 90 967
Sola kommune, sentralbord: 51 65 33 00
E-post: postmottak@sola.kommune.no
Adresse: Soltunvegen 8, 4050 Sola
Postadresse: Postboks 99, 4097 Sola

 

Kontaktinfo

Kjersti Sandanger
Barnevernleder
Tlf: 51 65 35 46
Mob: 918 83 331
Barnevernstjenesten
Tlf: 51 65 35 40 (37)
Mob: 488 90 967