Helsestasjon for barn

På helsestasjonen møter du helsesykepleiere, jordmødre, leger og helsesekretær. 

Hva bidrar helsestasjonen til?

  • Mestring i foreldrerollen
  • Godt samspill mellom foreldre og barn
  • Å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
  • Å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
  • Å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
  • At barn får oppfølging og henvises videre ved behov

I tillegg til å tilby helseundersøkelser, vaksinasjon og nødvendig oppfølging av barnet, ønsker helsestasjonen å være en ressurs og samtalepartner for foreldre. Ta derfor gjerne kontakt utenom de faste avtalene.

Hva tilbyr vi? 

Helsestasjon for barn

Helsestasjonsprogrammet

Hva er formålet med kontrollene?

Barnet blir rutinemessig undersøkt av helsesykepleier og lege for at utfordringer ved helse og utvikling skal oppdages så raskt som mulig. Som en del av helseundersøkelsen vil foreldrene bli spurt om hvordan barnet trives og utvikler seg.

Helsestasjonen har tett samarbeid med Familiesenteret for å tilby hjelp til å styrke samspill og tilknytning mellom barn og foreldre.

Hva gjør vi på kontrollene?

Det er fint hvis du/dere kommer til helsestasjonen i god tid før oppsatt timeavtale.

Vi veier barnet uten klær/bleie på venterommet før du skal inn til helsesykepleier og lege. Det kan være lurt å ha med et teppe som du kan ha rundt barnet etter veiing. Barn over 15 måneder veies og måles inne på helsesykepleiers kontor.

Vi setter av 15 minutter hos lege og 30 minutter hos helsesykepleier. Noen ganger er det behov for å treffes utenom disse rutinemessige møtene. Dette kan avtales på kontrollen.  

Søvngruppe - tilbud til foreldre som opplever utfordringer knyttet til barnets sovemønster

Søvngruppe er ett kurstilbud for foreldre med barn i alderen 7 mnd til 4 år som opplever de har utfordringer med søvn, og som ønsker hjelp til å endre barnets søvnmønster. Det kan være utfordringer knyttet til legge-situasjonen, hyppige oppvåkninger eller vansker med å sovne.

Lurer du/dere på om dette er aktuelt? Ta kontakt med din helsesykepleier som kan hjelpe med påmelding. Helsesykepleier kommer til å gå gjennom følgende punkter med dere;

  • er barnet i trivsel og viser tilfredsstillende vekstutvikling?
  • har barnet startet med fast føde?
  • har foreldre ett ønske om å trappe ned/avslutte nattmat?
  • er foreldre enige i kursdeltagelse/ønske om endring?

Tilbudet består av to samlinger, og det vil være 2-3 familier på hvert kurs. Vi ønsker at begge foreldre deltar. Dette er spesielt viktig første samlingen.

Første samling starter med felles undervisning om søvn. Deretter forteller familiene om akkurat deres barns søvnutfordringer. Vi vil sammen med foreldrene lage en plan for hvordan dere kan forsøke å hjelpe barnet deres inn i ett bedre søvnmønster. Dere får utdelt døgnklokker (ett skjema), og skriftlige råd før dere går. Det avtales tid for neste samling. 

Andre samling skjer ca 14 dager etter første. Her hører vi hvilke erfaringer dere har gjort, og gir tilbud om videre oppfølging ved behov.

Tidspunkt: Mandag i oddetallsuker kl 0845 (oppstart igjen i august 2019). Varighet ca 1,5-2 timer.

Adresse: Soltunvegen 8, 4050 SOLA. Helsehuset, 3. et. 

Søvngruppen ledes av helsesykepleier og klinisk familieterapeut.

Hjemmebesøk etter fødsel

Hvordan avtaler du hjemmebesøk?

Hvis du har gått til jordmor i kommunen i svangerskapet, vil du få tilbud om hjemmebesøk 48-72 timer etter at du kommer hjem fra sykehuset. Har du ikke benyttet deg av jordmortjenesten i kommunen, tar jordmor kontakt med deg når vi har mottatt fødselsmelding fra sykehuset. Tilbudet gis i ukedagene.

Etter jordmors hjemmebesøk blir du kontaktet av helsesykepleier, som fortsetter oppfølgingen av barnet og familien. Første møte med helsesykepleier tilbys også som hjemmebesøk.

Du kan også komme innom helsestasjonen etter hjemkomst fra barsel uten avtale for å veie barnet. 

Hva skjer på hjemmebesøket?

Ved hjemmebesøk av jordmor vil spesielt foreldrenes fødselsopplevelse og mors helsetilstand være tema. Jordmor/helsesykepleier vil også sammen med foreldrene vurdere barnets trivsel, veilede i amming/ernæring av barnet, og veie barnet.

Med hjemmebesøk ønsker vi å etablere et godt samarbeid om barnets helse og utvikling helt fra starten. Vi ønsker derfor at begge foreldrene er tilstede. På hjemmebesøket får du timekort med tidspunkt for første rutineundersøkelse ved helsestasjonen. Foreldrene får også informasjon om å abonnere på nyhetsbrev på mail fra helsestasjonen.

Oversikt over faste konsultasjoner
Helsestasjonsprogrammet
Når Hva
0-2 uker Tilbud om hjemmebesøk av jordmor og helsesykepleier.
4-8 uker Tilbud om barselgruppe.
6 uker Individuell konsultasjon hos helsesykepleier og lege. Vaksine.
3 mnd Individuell konsultasjon hos helsesykepleier. Vaksiner.
4 mnd Individuell konsultasjon hos helsesykepleier.
5 mnd Individuell konsultasjon hos helsesykepleier. Vaksiner.
6-7 mnd Individuell konsultasjon hos helsesykepleier og lege.
8-9 mnd Individuell konsultasjon hos helsesykepleier.
12 mnd Individuell konsultasjon hos helsesykepleier og lege. Vaksiner.
15 mnd Individuell konsultasjon hos helsesykepleier. Vaksine.
2-2,3 år Individuell konsultasjon hos helsesykepleier og lege.
4-4,3 år Individuell konsultasjon hos helsesykepleier.

 

Vaksinasjon

Barnevaksinasjonsprogrammet

Alle foreldre får tilbud om gratis vaksiner til barnet ut fra gjeldende nasjonalt barnevaksinasjonsprogram. Les mer om Barnevaksinasjonsprogrammet på Folkehelseinstituttet sine sider her. 

Allergiske reaksjoner på vaksiner kan forekomme i sjeldne tilfeller, og derfor skal alle barn observeres i minst 20 minutter etter vaksinasjon.

Reisevaksiner

Skal dere reise utenlands, kan det være nødvendig med flere vaksiner enn det helsestasjonen tilbyr. Ta kontakt med helsesykepleier eller et reisevaksinekontor i god tid før avreise, slik at barnet rekker å få de anbefalte vaksinasjonene. Her kan du lese Folkehelseinstituttets råd om små barn på reise.

Barselgruppe

Som en del av helsestasjonsprogrammet får du invitasjon til å delta i en barselgruppe noen uker etter at barnet er født. Disse gruppene består av 6-10 deltakere.

På barselgruppe-treffene snakker vi om tema dere er opptatt av. Ofte vil samtalen handle om hvordan den første tiden sammen med barnet har vært. Vi snakker om hvordan du lærer deg å se og tolke barnets signaler, slik at du best kan forstå hva barnet trenger. 

Hensikten med barseltreffene er at nybakte foreldre kan bli kjent med andre i samme situasjon og utveksle erfaringer. Etter to treff ved helsestasjonen, oppfordres gruppen til å treffes videre på egenhånd.

 

Hvem kan komme på helsestasjonen?

Alle barn i alderen 0-5 år får tilbud om time etter et fastsatt program. Tilbudet omfatter blant annet helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging/henvisning ved behov, opplysningsvirksomhet, veiledning individuelt og i grupper og hjemmebesøk/oppsøkende virksomhet.

Barn har rett til helsekontroller i den kommunen der barnet bor eller midlertidig oppholder seg, som en del av barns rett til nødvendig helsehjelp (Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 6-1).

Ikke møt opp ved sykdom

Barn med feber, oppkast, diaré eller smittsomme sykdommer kan ikke møte på helsestasjonen. Syke barn skal vurderes av fastlege og ikke lege på helsestasjonen.

Hvis du er usikker på hvor du kan få hjelp med dine spørsmål/utfordringer, hjelper vi deg gjerne videre.

Endring i 5-årskonsultasjon for barn født fra og med 2012

I 2018 omgjøres førskolekonsultasjonen (5 år) til en skolestartundersøkelse (6 år) hos helsesykepleier på skolen. Barn født i 2012 og 2013 vil få utført hørselstest ved skolestartundersøkelsen. For barn født fra og med 2014, tas hørselstest i forbindelse med 4-årskonsultasjonen.

Vi ber foresatte kontakte helsestasjonen dersom det er bekymringer for barnets hørsel eller det er andre årsaker til at hørselen ønskes kartlagt før skolestart. Ta også gjerne kontakt om dere er urolige for barnets helse, trivsel og/eller utvikling.

Trenger du en time utenom fast avtale?

Trenger du å snakke med helsesykepleier eller lege utenom de faste avtalene,kan du bestille time per telefon. Du kan også komme innom uten avtale i åpningstidene for å veie barnet.

Barnets helsejournal

Det opprettes helsejournal på alle barn i helsestasjonstjenesten Forskrift om pasientjournal (§ 4). Når barnet begynner på skolen, overføres journalen til skolehelsetjenesten.

Journalen skal bidra til at barnet får faglig forsvarlig oppfølging fra nyfødtalder til og med 10. klassetrinn. Journalen inneholder blant annet vaksinasjoner, nedtegnelser fra helseundersøkelser og samtaler, og kopier av brev og epikriser.

Skal dere flytte? Gi oss beskjed, slik at vi kan sende journalen til ny helsestasjon eller skolehelsetjenesten slik at de kan følge opp barnet videre.

Foreldrenes innsynsrett

Foreldre/foresatte har som hovedregel rett til innsyn i alle opplysninger som omhandler barnet (Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 3-4).

Når barnet er mellom 12 og 16 år skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret når barnet av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette.

Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret skal likevel gis foreldre eller andre med foreldreansvaret når barnet er under 18 år.

Kontaktinfo

Sola helsestasjon
Tlf: 51 65 32 21
Tananger helsestasjon
Tlf: 51 64 16 50
Tjelta helsestasjon
Tlf: 51 94 46 50
Veslemøy Gjørøy
Teamleder helsestasjon - og skolehelsetjenesten
Tlf: 51 65 32 24
Bjørghild Underhaug
Virksomhetsleder
Tlf: 51 65 32 20

Adresse

Sola helsestasjon
Soltunvegen 8
4050 Sola 
 
Tananger helsestasjon
Havnealleen 36
4056 Tananger
 
Tjelta helsestasjon
Dysjaland skole 3.etg
4054 Tjelta
 
Postadresse
Sola kommune
Helsestasjon for barn
Postboks 99
4097 Sola

Kart

Åpningstider

Sola helsestasjon:
Mandag-fredag 8.00-14.30
og etter avtale

Tananger helsestasjon:
Mandag-fredag 8.00-13.30
Tirsdag 8.00-12.00
og etter avtale

Tjelta helsestasjon:
Mandag og torsdag 8.00-11.30
og etter avtale