Skolehelsetjenesten

Det er i hovedsak helsesøstre som arbeider i skolehelsetjenesten. I tillegg til å gi individuell hjelp til elever, deltar helsesøster i skolens undervisning og miljøarbeid.

Hva tilbyr vi?

Helsesøster kan hjelpe med ulike tema, tilbud og spørsmål, som 

  • sosiale eller psykiske vansker: Mobbing, mistrivsel, tristhet, uro/angst etc.
  • fysiske plager: Kartlegge og vurdere når lege bør kontaktes 
  • vekst og utvikling: Måle høyde og vekt og vurdere fysisk og psykisk utvikling, spørsmål og vansker omkring pubertet
  • syn og hørsel: Utføre syns- og hørselstest
  • vaksinering i henhold til nasjonalt vaksinasjonsprogram.
  • samtale med barn og ungdom når de møter utfordringer som samlivsbrudd, tap, sorg, sykdom etc.
  • hvordan være gode foreldre når en møter utfordringer; samlivsbrudd, tap, sorg eller sykdom, stadige konflikter omkring daglige rutiner eller gjøremål etc. 

Helsesøster kan, sammen med barn og foreldre, henvise til og samarbeide med andre tjenester. Det er særlig aktuelt å samarbeide med skolens personale slik at skolehverdagen for eleven blir så god som mulig.

Hvem kan benytte seg av skolehelsetjenesten?

Skoleelever og foresatte i barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

Kontakt helsesøster

Barneskolene

Trefftid helsesøster barneskolen

Haga skole

Helsesøster
Hiwot Agdew

Trefftid
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag

Kontaktinformasjon
Telefon: 51 64 19 55 / 40 92 46 63
E-post: hiwot.agedew@sola.kommune.no

Storevarden skole

Helsesøster
Marit Furuholmen Fjogstad

Trefftid
Tirsdag og torsdag

Kontakt
Telefon: 51 64 16 50 / 40 91 86 94
E-post: marit.furuholmen.fjogstad@sola.kommune.no

Håland skole

Helsesøster
Bente Bjorland

Trefftid
Tirsdag og torsdag

Kontaktinformasjon
Telefon: 51 94 42 21 / 40 91 86 93
E-post: bente.bjorland@sola.kommune.no

Dysjaland skole

Helsesøster
Inger-Lise Ramstad

Trefftid
Mandag, onsdag og fredag

Kontaktinformasjon
Telefon: 51 94 46 50/51
E-post: inger-lise.ramstad@sola.kommune.no

Sola skole

Helsesøster
Bente Bjorland

Trefftid
Mandag og onsdag

Kontakt
Telefon: 51 71 58 36 / 40 91 86 93
E-post: bente.bjorland@sola.kommune.no

Skadberg skole

Helsesøster
Ellen Svortdal

Trefftid
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 

Kontakt
Telefon: 51 94 41 09 / 40921579
E-post: ellen.marie.svortdal@sola.kommune.no
 

Sande skole

Helsesøster
Kari Sleen

Trefftid
Tirsdag, torsdag og fredag

Kontakt
Telefon: 51 94 41 58 / 40 92 15 60
E-post: kari.sleen@sola.kommune.no

Grannes skole

Helsesøster
Kari Sleen

Trefftid
Mandag og onsdag

Kontakt
Telefon: 51 94 40 06 / 40 92 15 60
E-post: kari.sleen@sola.kommune.no

Røyneberg skole

Helsesøster
Astrid Ludvigsen

Trefftid
Mandag, onsdag og torsdag
 

Kontakt
Telefon: 51 94 40 52 / 40 92 15 61
 

Ungdomsskolene

Trefftid helsesøster ungdomsskolen

Dysjaland

Helsesøster
Inger-Lise Ramstad

Trefftid
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag

Kontakt
Telefon: 51 94 46 50/51
E-post: inger-lise.ramstad@sola.kommune.no

Tananger

Helsesøster
Trine Harveland Forgaard

Trefftid
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag

Kontakt
Telefon: 51 64 16 50 / 40 91 86 94
E-post: trine.harveland.forgaard@sola.kommune.no
 

Sola

Helsesøster
Anny Øvrebø

Trefftid
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag
 

Kontakt
Telefon: 47 45 67 62
E-post: anny.ovrebo@sola.kommune.no

Vaksinasjon

Du blir tilbudt gratis vaksiner til barnet i henhold til det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet. Skal dere reise utenlands kan det være nødvendig med flere vaksiner enn det helsestasjonen tilbyr. Drøft gjerne dette med helsesøster.

Les mer om barnevaksinasjonsprogrammet på folkehelseinstituttet sine sider her.

Etter vaksiner må dere vente 20 minutter da noen svært få barn får reaksjoner som krever behandling.

Vekst og utvikling

Foreldre og barn vil bli innkalt til rutineundersøkelser av høyde og vekt på 2. trinn.  
Les mer om nasjonale retningslinjer for veiing og måling på helsedirektoratet sine sider.

Vanskelige situasjoner i familien

Barn påvirkes av hvordan de har det i familien. Vi oppfordrer derfor foreldre til å informere skolen og/eller helsesøster dersom familien kommer i en vanskelig livssituasjon, slik at barnet kan møtes på en god måte i skolehverdagen.

Det er flere som kan hjelpe når barn og unge i Sola strever. Ta gjerne kontakt med oss, eller henvend deg til PPT, familiesenteret, ungdomsteamet eller barnevernet.

Ris og ros

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp, eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du gi tilbakemelding til leder. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Dersom du er fornøyd med tjenesten vil vi gjerne høre om det også.

Kontaktinfo

Veslemøy Gjørøy
Teamleder
Tlf: 51 65 32 24
Bjørghild Underhaug
Virksomhetsleder
Tlf: 51 65 32 20

Kart