PPT

Hva tilbyr vi?

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) er et støtte- og hjelpeapparat for barnehager og skoler, og hjelper med å tilrettelegge opplæringen for barn og unge med spesielle behov. Vi vurderer behovet for
 • spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder
 • spesialundervisning for elever i grunnskolen
 • voksenopplæring på grunnskolens område
(Videregående skole har egen PP-tjeneste).
 
Videre kan skoler og barnehager søke om hjelp til å utvikle gode og inkluderende læringsmiljø.
 

Hvem kan få tilbudet?

Barnehager, skoler og foresatte kan søke om hjelp fra PPT. 
 
Årsaker til henvisning til PPT kan være mange og sammensatte:
 • Mistanke om forsinket utvikling
 • Språk- og kommunikasjonsvansker
 • Lærevansker
 • Fagvansker
 • Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
 • Atferdsvansker
 • Sosiale og emosjonelle vansker
 • Funksjonshemming

Slik søker du

Fyll inn henvisningsskjemaet. Du må sende inn både henvisningsskjema og pedagogisk rapport som du får fra barnehagen eller skolen.

Henvisningsskjema

Skjema for foresatte

Se her for informasjon om utfylling av skjema

 

Kontakt PPT

Vi gjør oppmerksom på at våre ped. psyk. rådgivere ofte er ute i barnehager og skoler og kan være vanskelige å nå på telefon. Legg igjen en beskjed på svarer eller send en e-post, så tar vi kontakt med dere så snart det lar seg gjøre.

Sted Kontaktperson Telefonnummer E-post
Havnealléen barnehage Gro Kornelia Ø. Sola 474 73 412 E-post
Risnes barnehage Jorunn Lindland 456 33 078 E-post
Snøde barnehage + åpen barnehage Elin Fjellså 404 36 899 E-post
Ekofisk junior Gro Kornelia Ø. Sola 474 73 412 E-post
Tananger menighetsbarnehage Jorunn Lindland 456 33 078 E-post
Rodamyr barnehage Jorunn Lindland 456 33 078 E-post
Jåsund barnehage Hilde Marie Lorentzen 404 36 896 E-post
Røyneberg barnehage Bjørn Særvoll 479 71 883 E-post
Sømme barnehage Hilde Marie Lorentzen 404 36 896 E-post
Sande barnehage Angelika Kittel 474 50 758 E-post
Sørnes barnehage Bjørn Særvoll 479 71 883 E-post
Stemvegen barnehage Anne Fortier 477 90 373 E-post
Solstrålen avd. Dravhaug barnehage Anne Fortier 477 90 373 E-post
Solstrålen avd. Øygarden barnehage Anne Fortier 477 90 373 E-post
Eventyrberget barnehage Bjørn Særvoll 479 71 883 E-post
The Children`s house Oana Busuioc 474 71 163 E-post
Kornberget barnehage Bjørn Kjell Digernes 474 85 962 E-post
Hammaren barnehage Bjørn Kjell Digernes 474 85 962 E-post
Skadberg barnehage Bjørn Særvoll 479 71 883 E-post
Sola barnehage Bjørn Særvoll 479 71 883 E-post
Eikeberget barnehage Bjørn Særvoll 479 71 883 E-post
Solahagen Elin Fjellså 404 36 899 E-post
Hålandsmarka barnehage Bjørn Kjell Digernes 474 85 962 E-post
Tjelta barnehage Bjørn Kjell Digernes 474 85 962 E-post
Høgeholen barnehage Bjørn Kjell Digernes 474 85 962 E-post
Grannes barnehage Gro Kornelia Ø. Sola 474 73 412 E-post
SIS barnehage Bodil Bergesen 474 53 495 E-post
Tjodmarken barnehage Gro Kornelia Ø. Sola 474 73 412 E-post
Kontaktliste PPT: Skoler i Sola
Sted Kontaktperson Telefon E-post
Tananger ungdomsskole Jorunn Lindland 456 33 078 E-post
Storevarden skole Jorunn Lindland 456 33 078 E-post
Haga skole Hilde Marie Lorentzen 404 36 896 E-post
Sola ungdomsskole Angelika Kittel 474 50 758 E-post
Røyneberg skole Oana Busuioc 474 71 163 E-post
Skadberg skole Elin Fjellså 404 36 899 E-post
Sande skole Oana Busuioc 474 71 163 E-post
Dysjaland skole Bodil Bergesen 474 53 495 E-post
Håland skole Angelika Kittel 474 50 758 E-post
Grannes skole med forsterket tilbud Bodil Bergesen 474 53 495 E-post
Sola skole Bjørn Særvoll 479 71 883 E-post
Voksenopplæringen Bjørn Kjell Digernes 474 85 962 E-post

 

Kontaktinfo

Steinar Søraas
Leder Sola PPT
Tlf: 945 30 289
Audhild Sirevaag
Merkantilkonsulent
Tlf: 404 36 895

Adresse

Besøksadresse:
Kongshaugvegen 4
4050 Sola

Postadresse:
Sola kommune
PPT
Postboks 99
4097 Sola
 

Kart