Skolefritidsordningen - SFO

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud før og etter skoletid til barn på 1. til 4. trinn, og for barn med spesielle behov på 1. til 7. trinn.

SFO skal være noe annet enn skole og barnehage, og den er ikke en del av skolen. Det skal være en trygg oppholdsplass for barna, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter, og være tilpasset barnas behov.

Søknad, endring og oppsigelse

Du melder barnet inn, gjør endringer og sier opp SFO-plass i samme skjema:

Skjema for SFO

Søknadsfrist

Søknadsfrist for kommunal SFO er 1. desember, men du kan også søke resten av året. Alle søknader som kommer inn etter søknadsfristen behandles fortløpende, men du har ikke noen garanti for når barnet får plass. Dette avhenger av kapasiteten ved den aktuelle SFO.

Hva skjer etter at jeg har søkt?

Hvis du søker innen fristen, vil du motta et tilbudsbrev om plass i kommunal SFO i løpet av noen uker etter at du har sendt inn søknaden. Ved påmelding i løpet av skoleåret (utenom søknadsfrist), må du avtale oppstartsdato med SFO. 

Hvis du trenger hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du ta kontakt med den aktuelle SFO. 

Oppsigelse 

Oppsigelsestiden er 3 måneder fra den 1. i påfølgende måned.

Pris for kommunal SFO

Priser for kommunal SFO
SFO Pris fulltid pr mnd Pris 60 % plass pr mnd
Kommunal SFO 3 059,- (inkludert matpenger 154,-) 2 215,- (inkludert matpenger 100,-)
Styrket tilbud Grannes SFO, fulltidsplass 2 905,- 2 115,-

 

Spesialtilbud

Spesialtilbud SFO

Friplass for barn med funksjonshemming

Friplass for barn med varig funksjonshemming

Sola kommune har friplasser i SFO for barn med varig funksjonshemming på 5.-7. trinn. For å få innvilget en friplass, må du være mottaker av hjelpestønad fra NAV. Når du søker om friplass, må du legge ved

  • kopi av siste utbetaling av NAVs hjelpestønad
  • bekreftelse fra SFO på at barnet har plass 

Du beholder friplassen til barnet går ut av barneskolen, eller til du sier opp plassen. 

Søk om friplass her

Etter skoletid - Et tilbud for ungdom med psykisk utviklingshemming/utviklingsforstyrrelse

Etter skoletid er et lavterskeltilbud for ungdom som går på ungdomsskolen eller videregående skole, som bor i Sola kommune og som har en psykisk utviklingshemming eller utviklingsforstyrrelse. Begge foreldrene må være yrkesaktive for å få tilbudet. Etter skoletid holder til på Sola ungdomsskole.

Åpningstider

Mandag-torsdag: 14.00-16.00
Fredag: 12.00-16.00.

I tillegg er det åpent fra kl. 08.00-15.30 i skolens ferier og planleggingsdager. Det er stengt fire uker om sommeren.

Hva består tilbudet av?

Det er to ansatte til stede på vanlige skoledager. En typisk ettermiddag består av et måltid, spill og musikk, og noen ganger tar vi oss en luftetur. På dager hvor det er tilbud hele dagen, vil det være tre ansatte til stede deler av dagen. Da har vi mulighet til å gjøre noen aktiviteter. 

Her kan du søke om tilbudet. Søknadsfrist er 1. mars hvert år.

Stønad til barnetilsyn

Sola kommune har ikke reduserte priser for foresatte med lav inntekt. NAV har imidlertid en ordning med stønad til barnetilsyn for enslige forsørgere som jobber, søker arbeid eller går på skole. Mer informasjon finner du på nav.no.

 

Kontaktinformasjon

Kontaktinfo SFO

Kontaktinfo til kommunal SFO
Kontaktliste kommunale SFOer
Navn Besøksadresse Daglig leder Telefon E-post
Dysjaland skule SFO Gamle Tjeltav. 146 4054 Tjelta Konstituert, Randi Margrethe Lima 51 94 43 54/ 409 05 362 E-post
Grannes skole SFO forsterket tilbud Grannessletta 150 4050 Sola Tove Merete Aske 465 46 713 E-post
Haga skole SFO Tananger ring 3 4056 Tananger Almira Murguz 409 20 993/ 458 37 066 E-post
Håland skole SFO Hålandsv. 21 4053 Ræge Safet Elkazevic 51 94 42 42/ 450 36 514 E-post
Røyneberg skole SFO Myklaberglia 21 4052 Røyneberg Ellen Svanevik Olsen 51 94 40 90 E-post
Skadberg skole SFO Litlaberget 20 4050 Sola Vlado Radeljic 51 94 41 10 E-post
Sola skole SFO Erlingv. 10 4055 Sola Tone-Cathrine Veenstra 51 71 58 38/ 488 91 016 E-post

 

Kontaktinfo til privat SFO
Kontaktliste private SFOer
Navn Adresse Daglig leder Telefon E-post
Grannes fritidshjem Grannessletta 150 4050 Sola Randi Carlsen 51655541/ 93609295 E-post
Sandehålå SFO Åsv. 2B 4328 Sandnes Birger Høydahl 45209917 E-post
Storevarden fritidssente Storevardv. 13 4056 Tananger Møyfrid K. Salte 51698998/ 98045303 E-post
Tananger menighets SFO Risavik havnering 100 4056 Tananger Merete Nygaard 91803433 E-post

 

 

Kontaktinfo

Irene Jørgensen
Skolesjef
Tlf: 51 65 32 07
Skolekontoret