Hvilken skole skal barnet gå på?

Når det nærmer seg skolestart, får du et brev fra den skolen barnet skal begynne på.

Nedenfor kan du se en oversikt over områder i Sola, og hvilke skoler disse områdene tilhører.

Inntaksområder barneskoler

Skoletilhørighet barneskole

Jåsund, Haga, Snøde og Risavika
Risnes, Myklebust
Grannes, Granneslia, Grannessletta, deler av Sørnes
Myklaberget, Myklaberglia, Kristenberget, Joa og Sørnes
Skadberg Vest, Åsenfeltet, Åsenkroken, Åsentunet, Varden, Stemmen
Stangeland, Nonsberget, Varaberget, Skadberg øst, Skadberg sør, Litlaberget, Kjerrberget, Kjerrberg Terasse, Kjerrbergtunet, Sandanger, Vestly, Pellebakken, Uthaug og Jamnholen
Hogstad, Sømme, Tjora, Kolnes og Utsola
Helleland, Dysjaland, Harveland, Gimra, Berg, Tjelta og Høgeholen
Ølberg, Vigdel, Hålandsmarka, Rege og Kvitheifeltet

Inntaksområder ungdomsskoler

Skoletilhørighet ungdomsskole

Elever fra Haga- og Storevarden barneskole
Elever fra Sola-, Sande-, Skadberg-, Røyneberg- og Grannes barneskole.
Elever fra Dysjaland- og Håland barneskole

Eleven har rett til å gå på den grunnskolen i kommunen som ligger nærmest hjemmet. Ønsker foresatte at barnet skal gå på en annen skole i kommunen enn nærskolen, søker en nærskolen om å få gå på en annen skole. Ta kontakt med den nærmeste skolen for mer detaljer.

Rett til skoleskyss forutsetter at en benytter nærskolen. 

Kontaktinfo

Irene Jørgensen
Skolesjef
Tlf: 51 65 32 07
Skolekontoret