Skolerute: ferier og fridager

Første og siste skoledag i forbindelse med ferier er felles for alle skoler. Utenom disse kan skolene justere skoleruta i forbindelse med planleggingsdager. Antall skoledager i skoleåret skal være totalt 190 dager.

Se den fullstendige skoleruta på den enkeltes skoles hjemmeside.

 

Skolerute 2018-2019

Skolerute 2018-2019
Måned Informasjon Dato
August Skolestart for elevene Mandag 20.08
September
Oktober Høstferie Uke 41 (08.-12.10)
November Fridag for elevene / skolemøte for Rogaland Fredag 16.11.18
Desember Siste skoledag før jul Fredag 21.12
Januar Første skoledag etter jul Torsdag 03.01
Februar Vinterferie Uke 9 (25.-28.02)
Mars Vinterferie Uke 9 (01.03)
April Påskeferie 15.-22.04
Mai Offentlig fridag Onsdag 01.05
Grunnlovsdag Fredag 17.05
Offentlig høytidsdag Torsdag 30.05
Fridag for elevene Fredag 31.05
Juni Offentlig høytidsdag Mandag 10.06
Siste skoledag før sommerferien Fredag 21.06

 

Skolerute 2019-2020

Skolerute 2019-2020
Måned Informasjon Dato Elevdager
August 2019 Skolestart for elevene Mandag 19.08.19 10
September 2019 21
Oktober 2019 Høstferie for elevene Uke 41 (07. - 11.10.19) 18
November 2019 Fridag for elevene / skolemøte for Rogaland Fredag 15.11.19 20
Desember 2019 Siste skoledag før jul Fredag 20.12.19 15
Januar 2020 Første skoledag etter jul Torsdag 02.01.20 22
Februar 2020 Vinterferie Uke 9 (24. - 28.02) 15
Mars 2020 22
April 2020 Påskeferie 06. - 14.04.20 15
Mai 2020 Offentlig fridag/ Grunnlovsdag/ Offentlig høytidsdag/ Fridag for elevene Fredag 01.05.20/ Søndag 17.05.20/ Torsdag 21.05.20/ Fredag 22.05.20 18
Juni 2020 Offentlig høytidsdag/ Siste skoledag Mandag 01.06.20/ Fredag 19.06.20 14
Sum 190

Kontaktinfo

Skolekontoret