Skoleruta - ferier og fridager

Første og siste skoledag i forbindelse med ferier er felles for alle skoler. Utenom disse kan skolene justere skoleruta i forbindelse med planleggingsdager. Antall skoledager i skoleåret skal være totalt 190 dager.

Se den fullstendige skoleruta på den enkeltes skoles hjemmeside.

 

Skolerute 2018-2019

Måned Informasjon Dato
August Skolestart for elevene Mandag 20.08
September
Oktober Høstferie Uke 41 (08.-12.10)
November Fridag for elevene / skolemøte for Rogaland Fredag 16.11.18
Desember Siste skoledag før jul Fredag 21.12
Januar Første skoledag etter jul Torsdag 03.01
Februar Vinterferie Uke 9 (25.-28.02)
Mars Vinterferie Uke 9 (01.03)
April Påskeferie 15.-22.04
Mai Offentlig fridag Onsdag 01.05
Grunnlovsdag Fredag 17.05
Offentlig høytidsdag Torsdag 30.05
Fridag for elevene Fredag 31.05
Juni Offentlig høytidsdag Mandag 10.06
Siste skoledag før sommerferien Fredag 21.06

Kontaktinfo

Skolekontoret