Skoleskyss

Når kan du få skoleskyss?

For å ha rett til skoleskyss, må avstanden mellom hjem og skole være over 2 km for 1. klassinger og over 4 km for 2.-10. klassinger. 

Hvis du bor nærmere skolen enn disse avstandene, kan du likevel ha rett til skoleskyss dersom du:

  • har en særlig farlig eller vanskelig skolevei
  • er varig eller midlertidig funksjonshemmet  

Rett til skoleskyss forutsetter at en benytter den skolen som ligger nærmest hjemmet.

Slik søker du

Søknaden om skoleskyss sendes til den enkelte skole. Det er rektor ved skolen som behandler søknaden. 

Skoler i Sola.

 

 

Kontaktinfo

Irene Jørgensen
Skolesjef
Tlf: 51 65 32 07
Skolekontoret