Boliger for førstegangsetablerere

Nye boligområder under utvikling

Gjennom Sola tomteutvikling, utvikler kommunen nye tomteområder hvor utbyggere kan bygge og selge nye, gode og rimelige boliger. Sola tomteutvikling lyser ut prosjektkonkurranser for utbyggingsselskap, og vinneren får bygge på den aktuelle tomten. 

Her finner du mer informasjon om pågående prosjekter  (Myklebust753.no)

Hvem kan kjøpe bolig?

Følgende kriterier gjelder for å kunne kjøpe bolig etter en prosjektkonkurranse:

  • Søker må være fylt 18 år.
  • Boligene kan ikke selges til de som allerede eier enebolig eller byggeklar eneboligtomt i Sola eller i en av nabokommunene.
  • Boligen kan ikke selges eller leies ut før tidligst 3 år etter at ferdigattest/brukstillatelse er gitt.
  • Søkere som tidligere har fått tildelt tomt eller bolig er ikke kvalifisert.

Dersom det er 2 eller flere gyldige søkere på en bolig, skal kjøper velges ved loddtrekning.