Boliger for førstegangsetablerere

Nye boligområder under utvikling

Gjennom Sola tomteselskap utvikler kommunen nye tomteområder hvor utbyggere kan bygge og selge nye, gode og rimelige boliger. Tomteselskapet lyser ut prosjektkonkurranser for utbyggingsselskap, og vinneren får bygge på den aktuelle tomten. 

På Sola tomteselskap sin nettside finner du mer informasjon om pågående prosjekter.

Hvem kan kjøpe bolig?

Følgende kriterier gjelder for å kunne kjøpe bolig etter en prosjektkonkurranse:

  • Søker må være fylt 18 år.
  • Boligene kan ikke selges til de som allerede eier enebolig eller byggeklar eneboligtomt i Sola eller i en av nabokommunene.
  • Boligen kan ikke selges eller leies ut før tidligst 3 år etter at ferdigattest/brukstillatelse er gitt.
  • Søkere som tidligere har fått tildelt tomt eller bolig er ikke kvalifisert.

Dersom det er 2 eller flere gyldige søkere på en bolig, skal kjøper velges ved loddtrekning.