Brann og feiing

Det er Rogaland brann og redning som utfører tilsyn og feiing av piper og ildsteder. Under boligtilsynet sjekker de at ildsted og pipe er i forskriftsmessig stand, og gir veiledning om riktig fyring. De informerer også om slokkemidler, varslingsutstyr og rømningsveier. 

Feiegebyr

Alle som har en bolig med et ildsted som er tilknyttet pipe, må betale for tilsyn og feiing. Avgiften for boligtilsyn og feiing inngår i de kommunale avgiftene som husstanden betaler til kommunen. 

Gebyret for 2023 er 393,75 kroner (inkl. mva.). Gebyret betales sammen med de kommunale avgiftene i mars og i september uavhengig om du har valgt å motta månedlig faktura.

For å slippe å betale for boligtilsyn og feiing, må ildstedet fysisk fjernes fra pipeløpet, og gjenstående hull etter ovnsrøret må mures igjen. Arbeidet må være forsvarlig utført, og du må sende dokumentasjon på e-post til Rogaland brann og redning postmottak@rogbr.no.

Boligtilsyn og feiing

Før Rogaland brann og redning kommer på besøk, vil du motta en SMS som du må svare på.

Rogaland brann og redning har en prioriteringsliste for hvor de skal gjennomføre boligtilsyn.  Boliger med høyere brannrisiko blir alltid prioritert, og vil føre til at noen boliger får tilsyn ofte og andre får det sjeldnere.

Når Rogaland brann og redning er på besøk hos deg, vurderer de om fyringsanlegget i boligen har behov for feiing. Feiing blir eventuelt gjennomført i etterkant av boligtilsynet.

Mer informasjon

Mer informasjon finner du på Rogaland brann og rednings nettsider.

Har du spørsmål?

Lurer du på noe om tilsyn og feiing, kan du ringe tjenestetorget i Rogaland brann og redning på telefon 51 50 22 60 eller sende en e-post til tjenestetorget@rogbr.no.