Klage på planvedtak

Fristen for å klage er 3 uker fra du mottok vedtaket.

  • Klagen må være skriftlig og begrunnet
  • Klagen må være postlagt før fristen går ut
  • Vi vurderer klagen først og kan endre vårt vedtak
  • Hvis vi ikke er enige i klagen sender vi den videre til Fylkesmannen, som tar den endelige avgjørelsen

Hva skal klagen inneholde?

  • Hvilket vedtak du klager på
  • Den eller de endringene du ønsker
  • Begrunnelsen for klagen
  • Eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen

Send klagen til

epost@sola.kommune.no

Eller til
Sola kommune
Enhet/avdeling
Postboks 99
4097 Sola

Klageretten reguleres av forvaltningsloven.

Kontaktinfo

Hilde Hellstrand
Seksjonsleder byggesak, landbruk og miljø
Tlf: 51 65 34 14

Adresse

Besøksadresse
Sola kommune
Rådhusvegen 21
4050 Sola

Postadresse
Sola kommune
Postboks 99
4097 Sola

Kart