Adressering

Kommunen er offisiell adressemyndighet og vedtar blant annet nye gatenavn, navn på tettsteder, bydeler og boligfelt. Arbeidet gjøres i samarbeid med den regionale stedsnavntjenesten for å avklare skrivemåten på nye navn før politisk vedtak fattes.

Et godt og logisk adressesystem bidrar til å gjøre det lettere og raskere å finne frem for blant annet utrykningskjøretøy, Posten, hjemmesykepleien og andre viktige tjenester.

Offisielle adresser

Offisielle adresser tildeles bygninger som brukes til:

  • boligformål
  • fritidsformål
  • næringsvirksomhet
  • offentlig virksomhet

Når tildeler eller endrer vi adresser?

Vi tildeler eller endrer adresse for eksempel:

  • ved oppføring av nye bygg
  • når atkomstveger skal endres
  • når det er vanskelig å finne fram til en adresse

Trenger du hjelp?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du avtale tid med en av våre saksbehandlere her.

Kontaktinfo

Bjørg Elin Slettjord
Geodata / Kart og oppmåling
Tlf: 51 65 34 18

Vil du snakke med en saksbehandler?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning, kan du avtale tid med en av våre saksbehandlere her.