Kunngjøring av nye veinavn

Nye veinavn i Sola kommune blir kunngjort fortløpende på denne siden.
Utvalg for plan og miljø (UPM) er organet som behandler og vedtar nye veinavn i Sola kommune.

Rett til å klage

I noen tilfeller kan man ha rett til å klage på et vedtatt adressenavn. Dette gjelder kun skrivemåte, ikke selve navnevalget.

Se Lov om stadnamn for mer informasjon om hvem som kan klage.

Fristen for innspill er tre uker etter at navnet er kunngjort. Hvis vi mottar klager, blir navnesaken sendt til ny behandling. Hvis vi ikke mottar noen klager, anser vi navnesaken som vedtatt. 

Send din merknad til epost@sola.kommune.no, eller til Sola kommune, postboks 99, 4097 Sola.