Nye navn på veier i reguleringsplan 0580 – Detaljregulering for Sandesletta sør

Det nye veinavnet er:

  • Solbergmarka

Vedtatt av utvalg for plan og miljø i møte 10.06.2020, sak 83/2020
Eventuell merknad må sendes til kommunen innen 13.07.2020.

Klikk for stort bilde