Nye navn på veier innen reguleringsplan 0591 – Myklebust felt K

De nye veinavnene er:

  • Alvakroken
  • Alvabakken

Vedtatt av utvalg for plan og miljø i møte 10.06.2020, sak 81/2020
Eventuell merknad må sendes til kommunen innen 13.07.2020.

Klikk for stort bilde