Klarlegge eiendomsgrenser

Påvise grense

Hvis grensen har koordinater som tilsvarer dagens standard, kan kommunen merke grensene. I slike tilfeller trenger ikke de involverte partene å møte opp. 

Klarlegge grense

Hvis grensen er oppgitt skriftlig i eldre dokumenter, må naboene bli enige om hvor grensen går, og kommunen merker i samsvar med dette. 

Slik søker du om å klarlegge eiendomsgrenser

  • Fyll ut søknadsskjemaet under.
  • Legg ved kopi av målebrev eller kartutsnitt hvor det er markert hvilke grensepunkter som skal påvises.

Her kan du se og bestille kart gratis.

Søk om å påvise grense

Søk om å klarlegge grense

Priser

Her kan du se gebyrer for kart og oppmåling.

Kontaktinfo

Øystein Krokstrand
Seksjonsleder kart- og oppmåling
Tlf: 51 65 34 40
Bjørg Elin Slettjord
Geodata / Kart og oppmåling
Tlf: 51 65 34 18

Vil du snakke med en saksbehandler?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning, kan du avtale tid med en av våre saksbehandlere her.