Sammenslåing av eiendommer

Sammenslåing av matrikkelenheter krever verken tillatelse etter plan- og bygningsloven eller oppmålingsforretning. 

Vilkår for å kunne slå sammen to eiendommer: 

  • Eiendommen har samme hjemmelshavere.
  • Eiendommene har samme heftelser, eller den ene eiendommen er fri for heftelser.

Det er eiers ansvar å sjekke dette før sammenslåingen kan skje. Heftelser kan sjekkes hos Statens Kartverk ved Tinglysningen. Sammenføyingen er gratis. 

Søk om sammenslåing

 

Kontaktinfo

Øystein Krokstrand
Seksjonsleder kart- og oppmåling
Tlf: 51 65 34 40
Bjørg Elin Slettjord
Geodata / Kart og oppmåling
Tlf: 51 65 34 18

Vil du snakke med en saksbehandler?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning, kan du avtale tid med en av våre saksbehandlere her.