Seksjonering

Hva er seksjonering?

Hvis en eiendom har flere eiere, kan den deles slik at eierne får enerett til å bruke bestemte deler av bygningen. Reseksjonering er å endre på en allerede seksjonert eiendom.

En seksjonert eiendom er et sameie.

Når kan man seksjonere?

Seksjonering egner seg for

  • oppdeling av boligblokker 
  • horisontaldelte to- og firemannsboliger
  • næringsbygg i flere etasjer med ulike brukere av etasjene

Er det snakk om flere eneboliger på samme eiendom, vertikaldelt to-mannsbolig, eller rekkehus, kan det være et alternativ å dele selve eiendommen (opprette eiendomstomt). 

Du kan kontakte kommunen dersom du er usikker på om din eiendom egner seg for seksjonering, eller om du kan søke om deling. 

Kontaktinfo

Anita Harveland
konsulent
Tlf: 51 65 34 00

Adresse

Besøksadresse
Sola kommune
Rådhusvegen 21
4050 Sola

Postadresse
Sola kommune
Postboks 99
4097 Sola

Kart

Vil du snakke med en saksbehandler?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du avtale tid med en av våre saksbehandlere her.