Levere avfall

 Under finner du en oversikt over avfall som du selv må levere til miljøstasjoner og gjenvinningsstasjoner. 

Informasjon om avfall som blir hentet hos deg, som restavfall, bioavfall, papiravfall og grovavfall, finner du her.  

Levere avfall

La Sola skinne! Hageavfall og miljøfarlig avfall

Grunnet koronaviruset vil vi ikke ta i mot farlig avfall på Joa den 9. mai. Både hageavfall og farlig avfall kan leveres gratis ved IVAR på Forus og Sele hele året. 

Vi har tre innleveringsdager for hageavfall og miljøfarlig avfall. Innleveringen er en del av aksjonen "La Sola skinne". Innleveringsdagene er markert med en sol i tømmekalenderen. 

Husk at hageavfall også kan leveres mot gratis ved IVARs gjenvinningsstasjon på Forus og Sele hele året.

Innsamlingsordningene gjelder ikke for bedrifter/selvstendig næringsdrivende.

Når og hvor

Hageavfallet kan leveres gratis ved kommunens lager på Joa (Joavegen 46) på disse datoene:

 • 18. april 2020 
 • 9. mai 2020 (merk: vi tar ikke imot farlig avfall denne dagen og har ikke kompost til utdeling). 
 • 19. september 2020

Åpningstid: 09.00 - 17.00.

Tippområdet er skiltet, og all levering av hageavfall og lossing av kompost/strø må skje etter henvisning fra kommunens personell på leveringsstedet.

Gratis kompost

De som leverer hageavfall eller miljøfarlig avfall kan få med seg et tilhengerlass med gratis kompost hvis man ønsker det (gjelder så langt lageret rekker).

Glass

Der hvor der er etablert nedgravde avfallscontainere er der med noen få unntak
også egne containere for mottak av glassembalasje.

Glassembalasje kan i tillegg leveres på de ubetjente miljøstasjonene:

 • Busstasjonen i Sola sentrum
 • RIMI på Skadberg
 • Tanangerhallen
 • RIMI på Tjelta
 • Sparbutikken på Røyneberg

Glassembalasje er all embalasje av glass som har inneholdt mat og drikke.

Mer informasjon om de betjente miljøstasjonene finner du på IVAR sine hjemmesider.

Klær og bruksgjenstander

Kan leveres på ubetjente miljøstasjoner:

 • Busstasjonen i Sola sentrum
 • Bunnpris på Skadberg
 • Tanangerhallen
 • Coop Extra på Tjelta
 • Sparbutikken på Røyneberg

Klær som leveres inn må være rent og i orden.  

Klær og bruksgjenstander kan også leveres inn i byttebua, bruktbutikker eller til loppemarked.

Elektrisk avfall (EE-avfall)

Kan leveres gratis til forhandler eller på IVAR sine betjente gjenvinningsstasjoner.

IVAR har to betjente stasjoner, én på Forus og én på Sele. På Forus er der også en byttebu. Mer informasjon om de betjente miljøstasjonene finner du på IVAR sine hjemmesider.

Farlig avfall

Kan leveres gratis på IVAR sine betjente stasjoner på Forus eller Sele. På Forus er det også en byttebu. Mer informasjon om de betjente miljøstasjonene finner du på IVAR sine hjemmesider.

Farlig avfall kan også leveres ved kommunens lager i Joavegen 46 under innsamlingsdagen "La Sola skinne" (markert med en sol i tømmekalenderen) eller på IVAR sine betjente gjenvinningsstasjoner.

Ordningen gjelder ikke for bedrifter/næringsdrivende.

Hageavfall

Kan leveres gratis på gjenvinningsstasjonene på Forus og Sele, eller ved kommunens lager i Joavegen 46 under "La Sola skinne". Gjelder kun for privatpersoner.

Leverer du hageavfall eller miljøfarlig avfall under "La Sola skinne" kan du få med deg et gratis tilhengerlast med kompost og strø til bruk i egen hage. Dette gjelder så lenge lageret rekker. 

Ønsker du å kompostere ditt eget våtorganiske avfall, kan du leie godkjent varmkompostbeholder av kommunen, avd. kommunalteknikk.

Kommunen holder gratis komposteringskurs med jevne mellomrom. Gå inn på www.hentavfall.no for å melde deg på kurs.

Håndbok i hjemmekompostering. (PDF, 2 MB)

 

Kart