Tømmekalender

På siden www.tommekalender.no kan du skrive inn adressen din for å finne ut når søppelet blir hentet hos deg. Her finner du også oversikt over:

  • sortering 
  • returpunkter i ditt nærområde
  • betjente gjenvinningsstasjoner
  • hvordan melde i fra om ikke hentet avfall, bytte av eller defekt dunk

På siden kan du også sende melding/gi tilbakemelding til renovasjonen. 

Tømmekalender som app

 Android: Google Playstore - Min Renovasjon. Når du har installert appen, velg Sola kommune.

 iPhone: iTunes Appstore -  Min Renovasjon. Når du har installert appen, velg Sola kommune.

I appen finner du informasjon om:

  • sortering 
  • returpunkter i ditt nærområde
  • betjente gjenvinningsstasjoner
  • hvordan melde fra om ikke hentet avfall, bytte av eller defekt dunk
Her finner du din tømmerute

Gatenavn er sortert alfabetisk.  

A
Tømmerute A
Vei Del Rute Tømmedag
Almevegen Rute 3B Onsdag
Alvaveien
Ankerringen Rute 1B Mandag
Ankervegen Rute 1B Mandag
Arabergvegen Rute 2B Tirsdag
Asalvegen Rute 3B Onsdag
Askevegen Rute 3B Onsdag
Ausebakkvegen Rute 1A Mandag
Austerheimkroken Rute 5A Fredag
Austerheimtunet Rute 5A Fredag
Austerheimvegen Rute 5A Fredag
Axel Lunds veg Rute 2B Tirsdag

 

B
Tømmerute B
Vei Del Rute Tømmedag
Bakkelandstunet
Bakkelandsvegen
Barkvegen Rute 1A Mandag
Bautavegen Rute 2B Tirsdag
Bergbrautet
Bergjevegen Rute 2A Tirsdag
Bergsmauet
Bergstubben
Bergtunet
Bergåsveien
Bjørkevegen Rute 3B Onsdag
Bjørnegrasvegen Rute 3A Onsdag
Blokkebærvegen Rute 3A Onsdag
Blåfjørvegen Rute 3A Onsdag
Blåknappvegen Rute 3A Onsdag
Bregnevegen Rute 1A Mandag
Briggvegen Rute 1B Mandag
Bukkebladvegen Rute 3A Onsdag
Bybergvegen Rute 3B Onsdag
Bøkevegen Rute 3B Onsdag
Båtstad alle Rute 2A Tirsdag
Båtstadbergvegen Rute 2A Tirsdag
Båtstadstien Rute 2A Tirsdag
Båtstadvegen Rute 2A Tirsdag
Båtvegen Rute 1B Mandag

 

C
Tømmerute C
Vei Del Rute Dag
Christian August Thorings veg Rute 4B Torsdag

 

D
Tømmerute D
Vei Del Rute Dag
Damvegen Rute 3A Onsdag
Dreggarmen Rute 1B Mandag
Dreggvegen Rute 1B Mandag
Dysjalandsvingane Rute 3B Onsdag
Dysjalandvegen Rute 3B Onsdag

 

E
Tømmerute E
Vei Del Rute Dag
Eikebakken Rute 4A Torsdag
Eikebergvegen Rute 3A Onsdag
Eikefaret
Eikestien Rute 4A Torsdag
Eikestubben Rute 4A Torsdag
Einerkroken Rute 1A Mandag
Einerstubben Rute 1A Mandag
Einervegen Rute 1A Mandag
Eivindvegen Rute 5A Fredag
Ekofiskvegen Rute 1A Mandag
Ekrebuen
Ekreveien
Eldfiskvegen Rute 1A Mandag
Energivegen Rute 2A Tirsdag
Engvegen Rute 4B Torsdag
Enokbakken
Erlingvegen Rute 2B Tirsdag
Esterbakken Rute 1B Mandag
Estervegen Rute 1B Mandag

 

F
Tømmerute F
Vei Del Rute Dag
Fiskeholsvegen Rute 5A Fredag
Fjordbrisvegen Rute 5A Fredag
Fjordvegen Rute 5A Fredag
Fjørenesvegen
Flatholmvegen Rute 1B Mandag
Flyplassvegen Rute 2B Tirsdag
Forusbeen Rute 3B Onsdag
Fredbergvegen Rute 5B Fredag
Fredtunarmen Rute 2B Tirsdag
Fredtunkroken Rute 2B Tirsdag
Fredtunvegen Rute 2B Tirsdag
Frøsholmvegen Rute 1B Mandag
Fullriggervegen Rute 1B Mandag
Føllblomvegen Rute 3A Onsdag

 

G
Tømmerute G
Vei Del Rute Dag
Galeivegen Rute 1A Mandag
Gamle Grannesveg Rute 5B Fredag
Gamle Tjeltavegen Rute 3B Onsdag
Gardshaugvegen Rute 3A Onsdag
Geilen Nedgravd container
Gimramyrvegen Rute 3B Onsdag
Gimravegen Rute 3B Onsdag
Gotebergveien
Grannes terrasse Rute 5B Fredag
Grannesarmen Rute 5B Fredag
Grannesbakken Rute 5B Fredag
Granneshagen Nedgravd container
Granneskleiva Rute 5B Fredag
Granneslia Rute 5B Fredag
Grannessletta Rute 5B Fredag
Grannesstien Nedgravd container
Grannesstubben Nedgravd container
Grannestunet Rute 5B Fredag
Granvegen Rute 3B Onsdag
Grasstien Rute 1A Mandag
Grindaskaret
Grotnes alle Rute 5B Fredag
Grotnesarmen Rute 5B Fredag
Grotneskroken Rute 5A Fredag
Grotnesvegen 1 - 33, 35 Rute 5A Fredag
Grotnesvegen 34, 36,37 - 43 Rute 5B Fredag
Gullkjevegen Rute 2A Tirsdag

 

H
Tømmerute H
Vei Del Rute Dag
Hagaberget
Hagatunet
Hagavegen Rute 1A Mandag
Hammaren Rute 2A Tirsdag
Hamrasletta Rute 2A Tirsdag
Hanabergvegen Rute 5B Fredag
Harvalandsvegen Rute 3B Onsdag
Hasselvegen Rute 3B Onsdag
Havblikk Nedgravd container
Havbris Nedgravd container
Havgapet Nedgravd container
Havgløtt Nedgravd container
Havhestveien Nedgravd container
Havmåkeveien Nedgravd container
Havnealleen Rute 1B Mandag
Havnevegen Rute 1B Mandag
Havstrøm Nedgravd container
Havsuleveien Nedgravd container
Havterneveien Nedgravd container
Havveien Nedgravd container
Heggvegen Rute 3B Onsdag
Hellearmen Rute 5A Fredag
Hellekroken Rute 5A Fredag
Hellestubben Rute 5A Fredag
Helletunet Rute 5A Fredag
Hellevegen Rute 5A Fredag
Holmevegen
Høgeholvegen Rute 3A Onsdag
Hålandsvegen Rute 3A Onsdag

 

J
Tømmerute J
Vei Del Rute Dag
Jamnholbakken Rute 4A Torsdag
Jamnholen Rute 4A Torsdag
Jamnholstien Rute 4A Torsdag
Jamnholvegen Rute 4A Torsdag
Jektevegen Rute 1B Mandag
Joa alle Rute 5A Fredag
Joabakken Rute 5A Fredag
Joadalen Rute 5A Fredag
Joaflaten
Joavegen 2 - 29 Rute 2B Tirsdag
Joavegen 32 - 196 Rute 5A Fredag
Jollearmen Rute 1B Mandag
Jåsund Ring
Jåsundbakken Nedgravd container
Jåsundenga
Jåsundmarka
Jåsundtoppen Nedgravd container
Jåsundtunet
Jåsundvegen Rute 1A Mandag

 

K
Tømmerute K
Vei Del Rute Dag
Kanalarmen Rute 4B Torsdag
Kanalsletta Rute 4B Torsdag
Kanalvegen Rute 4B Torsdag
Kastanjevegen Rute 3B Onsdag
Kirkevegen Rute 2B Tirsdag
Kirsebærhagen Rute 5A Fredag
Kjellehaugvegen Rute 3A Onsdag
Kjelsberg alle Rute 4A Torsdag
Kjelsberg Ring Rute 4A Torsdag
Kjelsbergarmen Rute 4A Torsdag
Kjelsbergbakken
Kjelsbergkroken Rute 4A Torsdag
Kjelsbergsvingen Rute 4A Torsdag
Kjelsbergtunet Rute 4A Torsdag
Kjelsbergvegen Rute 4A Torsdag
Kjerrberg terrasse Nedgravd container
Kjerrberghøyden Rute 4A Torsdag
Kjerrbergliå Rute 4A Torsdag
Kjerrbergtunet Nedgravd container
Kleppvegen 6 - 247 Rute 2B Tirsdag
Kleppvegen 261 - 585, 685 Rute 3A Onsdag
Kleppvegen 218, 604 - 895 Rute 3B Onsdag
Klesbergveien
Klokkelyngvegen Rute 3A Onsdag
Klovsteinen Rute 1A Mandag
Kløvervegen Rute 4B Torsdag
Knatten Rute 4B Torsdag
Kolnesvegen Rute 2A Tirsdag
Kongshaugvegen Rute 2B Tirsdag
Kontinentalvegen
Kornbergkroken Rute 4B Torsdag
Kornbergvegen Rute 4B Torsdag
Krabbavikveien
Kreklingvegen Rute 3A Onsdag
Kristenbergarmen Rute 4B Torsdag
Kristenbergvegen Rute 4B Torsdag
Kristine Bonnevies veg Rute 5B Fredag
Krogen Rute 3B Onsdag
Krosshaugveien
Kuttervegen Rute 1B Mandag
Kvitemyrvegen Rute 1A Mandag
Kvitevollveien
Kvitheiveien
Kvitlyngvegen Rute 3A Onsdag

 

L
Tømmerute L
Vei Del Rute Dag
Lagervegen Rute 4B Torsdag
Lensmannskroken Rute 2B Tirsdag
Lensmannsvegen Rute 2B Tirsdag
Lerkevegen Rute 3B Onsdag
Litlabergarmen Nedgravd container
Litlabergvegen Nedgravd container
Ljosheimkroken Rute 2B Tirsdag
Ljosheimvegen Rute 2B Tirsdag
Losbåtvegen Rute 1B Mandag
Losvegen Rute 1B Mandag
Lyngstien Rute 1A Mandag
Lønnevegen Rute 3B Onsdag

 

M
Tømmerute M
Vei Del Rute Dag
Madlavegen Rute 5B Fredag
Marknesringen Rute 5B Fredag
Melingsiden Rute 1B Mandag
Melingsvegen Rute 1A Mandag
Messeguttarmen Rute 1A Mandag
Messeguttbakken Rute 1A Mandag
Messeguttvegen Rute 1A Mandag
Moringvegen Rute 1B Mandag
Mortensarmen Rute 5B Fredag
Mortensvegen 10 - 22 Rute 5A Fredag
Mortensvegen 30 - 43 Rute 5B Fredag
Moseidsletta Ingen renovasjonsordning
Moseidveien Ingen renovasjonsordning
Mosevegen Rute 1A Mandag
Mostunvegen Rute 2B Tirsdag
Myklabergbakken Nedgravd container
Myklaberglia Rute 4B Torsdag
Myklabergstien Rute 4B Torsdag
Myklabergtunet Nedgravd container
Myklabergvegen Rute 4B Torsdag
Myklebustvegen Rute 1A Mandag
Myrfiolvegen Rute 3A Onsdag
Myrullvegen Rute 1A Mandag
Myrvegen Rute 1A Mandag

 

N
Tømmerute N
Vei Del Rute Dag
Nedre Porsveg Rute 1A Mandag
Nedre Varden Rute 4B Torsdag
Nesbu alle Rute 4B Torsdag
Nesbu terrasse Rute 4B Torsdag
Nesbuvegen Rute 4B Torsdag
Nesheimvegen Rute 4B Torsdag
Nonsbergtunet Rute 4A Torsdag
Nordre Hogstadveg Rute 2A Tirsdag
Nordsjøvegen Rute 2B Tirsdag
Nordsjøvegstubben Rute 2B Tirsdag
Notarmen Rute 1B Mandag
Notstien Rute 1B Mandag
Notvegen Rute 1B Mandag
Novarmen Rute 5B Fredag
Novkrokene Rute 5B Fredag
Novstubben Rute 5B Fredag
Novvegen Rute 5B Fredag
Nunsteinvegen Rute 1B Mandag
Nypevegen Rute 1A Mandag
Nålestien Hytterenovasjon

 

O
Tømmerute O
Vei Del Rute Dag
Oldermannsbakken Rute 1B Mandag
Oljevegen Rute 2A Tirsdag
Orshaugvegen Rute 2A Tirsdag
Ospevegen Rute 3B Onsdag
Ossbergvegen Rute 4B Torsdag

 

P
Tømmerute P
Vei Del Rute Dag
Plattformvegen Rute 2A Tirsdag
Pollertvegen Rute 1B Mandag
Porshaugen Rute 1A Mandag
Pramvegen Rute 1B Mandag
Prestaskjersarmen Nedgravd container
Prestaskjershagen Nedgravd container
Prestaskjerskroken Nedgravd container
Prestaskjerslia Nedgravd container
Prestaskjersstubben Nedgravd container
Prestaskjerstunet Nedgravd container
Prestaskjersveien Rute 1A Mandag
Prestøyvegen Rute 4B Torsdag
Påskhusvegen Rute 5A Fredag

 

R
Tømmerute R
Vei Del Rute Dag
Radiovegen Rute 5B Fredag
Raffinerivegen Rute 2A Tirsdag
Regestrandveien Hytterenovasjon
Risaberg terrasse Rute 2A Tirsdag
Risabergstien Rute 2A Tirsdag
Risabergvegen Rute 2A Tirsdag
Risavegen Rute 2A Tirsdag
Risavika Havnering Rute 2A Tirsdag
Risnesbakken Rute 1B Mandag
Risnesvegen Rute 1B Mandag
Rodamyrarmen Rute 1A Mandag
Rodamyrhagen Rute 1A Mandag
Rodamyrkroken Rute 1A Mandag
Rodamyrstien Rute 1A Mandag
Rodamyrvegen Rute 1A Mandag
Rognebakken Rute 4A Torsdag
Rognekroken Rute 4A Torsdag
Rognestien Rute 4A Torsdag
Rognestubben Rute 4A Torsdag
Rognevegen Rute 4A Torsdag
Rolighetsvegen Rute 2B Tirsdag
Rottvegen Ingen renovasjonsordning
Rudleholsvegen Rute 3B Onsdag
Rødkløverveien Nedgravd container
Røsslyngvegen Rute 1A Mandag
Røynebergsletta Rute 4B Torsdag
Røynebergvegen Rute 4B Torsdag
Rådhusvegen Rute 2B Tirsdag

 

S
Tømmerute S
Vei Del Rute Dag
Sandangersvingen Nedgravd container
Sande terrasse Rute 4A Torsdag
Sandemyra Rute 2B Tirsdag
Sandeparken Rute 2B Tirsdag
Sandesletta 9 - 23, 100 - 156 Rute 2B Tirsdag
Sandesletta 31 - 45 Rute 4A Torsdag
Sandestien Rute 2B Tirsdag
Sandestubben Rute 2B Tirsdag
Sandetun Rute 2B Tirsdag
Sandetunvegen Rute 2B Tirsdag
Sandevegen Sør for Åsenvegen Rute 2B Tirsdag
Sandevegen Nord for Åsenvegen Rute 4B Torsdag
Sandnesvegen Rute 3B Onsdag
Seiaskjervegen 26 - 29 Rute 2A Tirsdag
Seiaskjervegen 1 - 11 Rute 2B Tirsdag
Seilvegen Rute 1B Mandag
Selsnesvegen Rute 5B Fredag
Sentrumsvegen Rute 2B Tirsdag
Sjøleik Nedgravd container
Skadberg alle Rute 3B Onsdag
Skadbergbakken Rute 4A Torsdag
Skadbergvegen 67- 277 Rute 4A Torsdag
Skadbergvegen 1 - 43 Rute 4B Torsdag
Skarvasteinvegen Rute 1B Mandag
Skibmannsvegen Oddetall, vestsiden Rute 1A Mandag
Skibmannsvegen Partall, østsiden Rute 1B Mandag
Skogstjernevegen Rute 3A Onsdag
Skoletunet Rute 1A Mandag
Skolevegen Rute 4B Torsdag
Skutevegen Rute 1B Mandag
Skvadronvegen Rute 2B Tirsdag
Slettestien Rute 2B Tirsdag
Slupparmen Rute 1B Mandag
Sluppvegen Rute 1B Mandag
Smørblomstvegen Rute 1A Mandag
Snødestien Rute 2A Tirsdag
Snødestubben Rute 2A Tirsdag
Snødevegen Rute 2B Tirsdag
Sola Prestegårdsveg Rute 2B Tirsdag
Solakrossen Rute 2B Tirsdag
Solakrossvegen Rute 2B Tirsdag
Solastrandvegen Rute 2B Tirsdag
Solbakkarmen Rute 4A Torsdag
Solbakkvegen Rute 4A Torsdag
Solbergarmen Rute 4A Torsdag
Solbergvegen Rute 4A Torsdag
Solgløttvegen 33 Rute 3B Onsdag
Solgløttvegen Alle - 33 Rute 4A Torsdag
Solkroken Rute 2B Tirsdag
Sollivegen Rute 4A Torsdag
Solsletten Ring Rute 4A Torsdag
Solstrålevegen Rute 4A Torsdag
Soltunvegen Rute 2B Tirsdag
Solåsvegen Rute 4A Torsdag
Sothaugveien
Stangelandsvegen Rute 3B Onsdag
Stavholvegen Rute 3A Onsdag
Steinhaugvegen Rute 2A Tirsdag
Stemarmen Rute 2B Tirsdag
Stemstubben Rute 2B Tirsdag
Stemvegen Rute 2B Tirsdag
Stenebykroken Rute 3A Onsdag
Stenebytoppen Rute 3A Onsdag
Stenebyvegen Rute 3A Onsdag
Storabergarmen Rute 4B