Gebyrer for vann og avløp

Gebyrsatser for vann, avløp, slam og renovasjon ble vedtatt av kommunestyret 15. desember 2022 og gjelder fra 1. januar 2023.

I tillegg ble det vedtatt at alle abonnementer med vannmåler skal betale en årlig leie fra og med 1. januar 2023. I sakspapirene til kommunestyret 15. desember  finner du mer informasjon om dette. 

  • Velger du å betale kommunale gebyrer 2 ganger i året, vil du motta faktura med betalingsfrist 20. mars og 20. september.
  • Velger du å betale kommunale gebyrer 12 ganger i året, er betalingsfristen den 20. hver måned.

Du velger selv via innloggingssiden Min side.

Denne veilederen viser hvordan du går fram for å dele opp betalingen i månedlige betalinger: Slik bestiller du månedlig faktura for kommunale gebyrer (PDF, 2 MB)

De kommunale avgiftene sendes til den som er registrert hos Statens Kartverk som hjemmelshaver (eier). I forbindelse med eierskifte (kjøp/ salg) kan det ta noe tid før dette er oppdatert hos kommunen. Kommunen deler ikke faktura mellom selger og kjøper.

Sola og andre kommuner er lovpålagt å oppkreve merverdiavgift på den delen av tilknytningsavgiften som skal dekke kostnader til opparbeidelse av vann- og avløpsanlegg (høy sats). Dette ble innført med virkning fra og med 01. mai 2021. 

Vi tar forbehold om eventuelle feil i tabellene på denne siden. Gebyrsatsene som er vedtatt i k.sak. 60/2022, den 15.12.2022 gjelder. 

Forskrifter for vann- og avløpsgebyrer (PDF, 5 MB)