Tilskuddsordninger

Kommunen har flere tilskuddsordninger for private avløp:

A. Tilskuddsordninger og retningslinjer for felles, privat utbygging av offentlig avløpsnett

Les mer om tilskuddsorning A her (PDF, 93 kB)

B. Tilskudd for tilknytning av privat avløp til offentlig avløpsnett (gjelder kun felles avløpssystem/-samarbeid og bare ved avstander over 150 meter).

Les mer om tilskuddsordning B her (PDF, 74 kB)

Søknadsskjema

Se her for informasjon om utfylling av skjema

C. Redusert tilknytningsavgift for privat avløp fra eksisterende boliger til offentlig avløpsanlegg, ved stikkledninger over 100 meter (gjelder eksisterende boliger). 

Søkes om i forbindelse med tilskuddsordning B - bare ved avstander over 100 meter.

Les mer om tilskuddsordning C her (PDF, 47 kB)

D. Tilskuddsordninger for separering av private stikkledninger til offentlig avløpsledning (gjelder helårsboliger/eksisterende abonnenter).

Les mer om tilskuddsordning D her (PDF, 43 kB)    

Søknadsskjema

Se her for informasjon om utfylling av skjema

 

 

Vedtak om tilskuddsordninger for avløp (PDF, 27 kB)