Sanitærabonnement

Søknader om sanitærabonnement og ferdigmeldinger av arbeid på vann- og/eller avløpsanlegg, søkes fra nå av i Powel entreprenørportal: 

Registrer deg i Powel Entreprenørportal

Fra og med 16.11.2020 vil søknader og ferdigmeldinger kun bli behandlet i dette systemet. 

Hva er søknadspliktig arbeid?

Alle nye utvendige vann- og avløpsanlegg er søknadspliktige etter plan og bygningsloven, samt tiltak på eksisterende VA-anlegg er søknadspliktig etter sanitærreglementet.

Plan- og bygningsloven (pbl) med forskrifter stiller krav til prosjektering, utførelse, tilgjengelighet samt drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg. I hovedsak er alle nye utvendige VA-anlegg søknadspliktige etter pbl. § 20-1. I disse tiltakene skal det søkes til både byggesak og til vann og avløp.

Innvendige sanitæranlegg er søknadspliktige skal behandles av både byggesak og vann og avløp.

Før arbeidene settes i gang skal kommunen godkjenne arbeider på private stikkledninger for vann og avløp, samt sanitærinstallasjoner i bygg.

Foretak som skal utføre rørleggerarbeid og sanitærinstallasjoner skal være godkjent i nødvendig tiltaksklasse, med sentral eller lokal godkjenning, i henhold til pbl.

Ved søknadspliktige arbeider kreves:

  • Søknad om sanitærabonnement skal ha følgende vedlegg:
  • Situasjonskart med ledninger og bygninger inntegnet, hvor tilkoblingspunkt til offentlige ledninger eller felles private ledninger angis.
  • Eventuelle erklæringer ved ledninger over annen persons eiendom og/eller tilkopling til felles ledninger
  • Høyde på laveste gulv på bygninger som skal tilkoples må oppgis i søknad.

Kommunens ansvar begrenser seg til forhold på egne installasjoner og ledningsnett.

Ferdigmelding skal sendes inn med målsatt skisse av utvendige ledningsanlegg, eventuelle erklæringer og serviceavtaler.

Hvordan søker jeg?

Sola kommune benytter nå Powel Entreprenørportal. Du må registrere ditt foretak ved å gå inn på Powel entreprenørportal. 

Registrer deg i Powel her.

Vi godkjenner ditt foretak i Powel, og da vil du få tilgang til portalen. Her kan du både søke og ferdigmelde. Skal du søke igjen på et senere tidspunkt til nye prosjekt, bruker du bare samme pålogging som fra første gang du registrerte deg. 

Merk: Fra og med 16.11.2020 er det ikke lenger mulig å søke i vårt gamle skjema, men ferdigmeldinger kan fremdeles registreres til saker som allerede er påbegynte. Ferdigmelding av arbeid på vann- og/eller avløpsanlegg som ikke ligger i Waterportal.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med vann- og avløpsavdelingen i Sola kommune på epost@sola.kommune.no

Powel Support

Powel entreprenørportal har en egen supporttelefon du kan kontakte om systemet ikke fungerer. 

Telefon: +47 73 80 45 10, tast [1] for Water
E-post: support@powel.no

Det finnes også gode opplæringsvideoer på Powel Entreprenørportal ved å klikke på hjelp når du er innlogget i portalen.

Må jeg søke om gravetillatelse?

Ja, hvis du skal grave på offentlig område i forbindelse med etablering av sanitæranlegget, må du søke om dette i tillegg på ordinært vis.

Søknad om gravetillatelse finner du her.

Administrative bestemmelser.
Tekniske bestemmelser kan kjøpes her.

Adresse

Mandag-fredag: 08.00-15.30

Kart