Kontaktinfo

Øystein Krokstrand
Seksjonsleder kart- og oppmåling
Tlf: 51 65 34 40
Bjørg Elin Slettjord
Geodata / Kart og oppmåling
Tlf: 51 65 34 18
Olav Aleksander Naurstad
GIS ansvarlig
Tlf: 51 65 34 23