Nytt navn på vei i reguleringsplan 0502 - Detaljregulering for Kornbergkroken

Det nye navnet er Bergåsveien.

Navnet er vedtatt i utvalg for plan og miljø i møte 30.01.19, sak 07/2019.

Eventuell merknad må sendes til kommunen innen 05.03.2019.

 

Klikk for stort bilde