Nytt navn på vei i reguleringsplan 0523 - Detaljregulering for Myklebust felt I

Det nye veinavnet er Alvaveien.

Navnet ble vedtatt av utvalg for plan og miljø i møte 30.01.2019, sak 08/2019.

Eventuell merknad må sendes til kommunen innen 05.03.2019.

 

Klikk for stort bilde