Energiportal

Ønsker du en gratis objektiv energianalyse av din bolig på nett?

Energiberegningen er enkel å bruke. Du får raskt svar på hvilke energitiltak som lønner seg mest i din bolig. Portalen gjør det enklere for deg å finne det riktige tiltaket når valget står mellom store og små energitiltak.

Energiportalen Sola

Gå inn på sola.energiportalen.no og legg inn adressen din.

  • Definer størrelsen på boligen
  • Kryss av for hvilke oppvarmingskilder (energikilder) som benyttes i boligen
  • Kryss av for hvilken standard boligen har og om du har gjort noen oppgraderinger.
  • Fyll inn informasjon som antall personer i husholdningen, hvor ofte/lenge hver person dusjer, og antall karbad per uke.
  • Legg inn innetemperaturen i oppholdsrom og hvor stor andel av boligen som er oppvarmet, hvilken type belysning du har, samt teknisk utstyr.

Etter at informasjonen er fylt inn får du oppgitt dagens forbruk for husstanden din. Dette kan du sammenligne med det reelle forbruket ditt. Velg deretter ønsket tiltak for boligen din og få et anslag for hvor mye energi og penger du kan spare per år.

Videre vil du få opp en oversikt over lokale aktører som kan utføre arbeidet med varmepumpe, vegg, gulv eller vindu. Du kan også kikke på analyser av boligens energibruk og årlig varmetapsbudsjett før og etter energitiltak. I tillegg kan du se hvordan besparelsene fordeler seg over året eller på ulike områder som oppvarming eller belysning.

Du kan lese mer om energiportalen her.