Henting av avfall

Kommunen henter følgende kildesortert avfall hos deg. For mer informasjon om datoer for henting, se tømmekalender her.

Henting av avfall

Restavfall

Hentes hver 14. dag.

Hva skal i restavfallet?

 • Keramikk og porselen
 • CD`er og kassetter
 • Papirbleier
 • Sanitetsbind
 • Bomull, plaster og bandasjer
 • Forurenset plast
 • Støvsugerposer
 • Plaster, gassbind og bandasjer
 • Bøker med innbinding (bøker i bra stand kan også leveres til brukthandel eller loppemarked)
 • All type plast og isopor
 • Metall og metallemballasje
 • Annet vanlig søppel
Papiravfall

Hentes hver 4. uke på enten A- eller B-rute.

Hva skal i papiravfallet?

 • Aviser
 • Ukeblader
 • Brosjyrer
 • Skrivepapir
 • Papirposer og sekker
 • Pappesker og kartongesker
 • Pocketbøker (bøker med innbinding sorteres som restavfall)
 • Drikkekartonger
Bioavfall (Matavfall og hageavfall)

Hentes hver 14. dag.

Hva skal i bioavfallet?

 • Matavfall (rester, skrell, eggeskall m.m.)
 • Kaffefilter
 • Tørkepapir
 • Servietter
 • Potteplanter
 • Blomster
 • Organisk hageavfall
 • Hageavfall, potteplanter og lignende

Matavfallsposer kan du hente på biblioteket på kulturhuset i Sola eller biblioteket i Tanangerhallen. Vi har nå gått over til nye matavfallsposer, ønsker du mer informasjon se www.ivar.no/gigass

Plastavfall og metall

Plast og metall skal fra 01.01 2019 legges i restavfallsdunken, som blir kjørt til IVARs sorteringsanlegg.

Grovavfall

Grovavfall er avfall som ikke får plass i vanlige søppelspann eller innkastluker til nedgravde containere. Det kan også være gjenstander som er fullt brukbare, men som du ønsker å bli kvitt.

Kommunen henter grovavfall gratis hjemme hos deg. 

Gå inn på www.hentavfall.no og velg Sola kommune.

Dette regnes ikke som grovavfall:

 • Bygningsavfall som vindu, dør, planker
 • Hageavfall og juletrær
 • Stein og jord
 • Vanlig søppel som kan kastes i grå dunk

Før vi henter

Mengden som skal hentes må være på minimum 0,5 kubikkmeter og maksimum 3 kubikkmeter. 0,5 kubikkmeter tilsvarer omtrent størrelsen på en vaskemaskin.

Sett avfallet ut mot gaten – fortrinnsvis på egen tomt, kvelden før eller senest klokken 7.30 på hentedagen. Du har selv ansvaret for avfallet inntil det har blitt hentet.

Juletre

I januar samler vi inn juletrær. Hentedagen er markert med et juletre i tømmekalenderen. 

Ryddeaksjonen "La Sola skinne" (for lag og foreninger)

Hver vår i tiden før 17. mai oppfordrer vi velforeninger, hagelag, idrettslag og andre lag og organisasjoner å organisere en ryddeaksjon i sitt nærmiljø.

Dere kan hente gratis plastsekker på servicetorget, og kommunen henter avfallet dagen etter at ryddeaksjonen er gjennomført. Plasser avfallet slik at det ikke er til sjenanse for andre, og skjermet for vind, fugler og skadedyr.

Tilbudet gjelder ikke avfall fra kjellere og loft, eller busker og trær fra private hager. Sekkene må heller ikke fylles med sand og stein.

Lag og foreninger må melde sin interesse på e-post til lasolaskinne@sola.kommune.no.

 

Endre størrelse på avfallsdunk

For å endre størrelsen på avfallsdunken din må du logge inn på min side eller kontakte kommunen. Dersom du har appen "Min renovasjon" kan du også endre abonnementet ditt der.

Ødelagt dunk eller bytte til 140 liters dunk?

Hvis du må bytte ut en ødelagt søppeldunk melder du dette inn via vår Meld feil-funksjon.

I løpet av 2019 vil alle som har gammel 120-liters grå dunk få ny 140-liters beholder, uten ekstra gebyr. Vi tar for oss område for område fortløpende så snart vi får påfyll av 140-liters beholdere.

Du trenger ikke å melde inn ønske om å bytte fra 120 til 140-liters grå dunk. 

Les mer om sortering av avfall her.

Behov for ekstra sekker til restavfall?

Hvis du har mer restavfall enn det er plass til i dunken, kan du kjøpe avfallsekker til 65 kroner sekken på Sola bibliotek og Tananger bibliotek. Sett sekken frem på hentedag den uka det tømmes restavfall hos deg.

Kontaktinfo

Jann Grønning
Seksjonsleder renovasjon, kommunalteknikk
Tlf: 51 65 31 49
Mob: 952 05 042

Kart

Åpningstider

Mandag-fredag: 08.00-15.30