Henting av avfall

Kommunen henter følgende kildesortert avfall hos deg:

Henting av avfall

Restavfall

Hentes hver 14. dag.

 • Keramikk og porselen
 • CD`er og kassetter
 • Papirbleier
 • Sanitetsbind
 • Bomull, plaster og bandasjer
 • Forurenset plast
 • Støvsugerposer
 • Plaster, gassbind og bandasjer
 • Bøker med innbinding (bøker i bra stand kan i mange tilfeller leveres til brukthandel eller loppemarked)
 • Annet vanlig søppel
Papiravfall

Hentes hver 14. dag.

 • Aviser
 • Ukeblader
 • Brosjyrer
 • Skrivepapir
 • Papirposer og sekker
 • Pappesker og kartongesker
 • Pocketbøker (bøker med innbinding sorteres som restavfall)
 • Drikkekartonger
Bioavfall (Matavfall og hageavfall)

Hentes hver 14. dag.

 • Matavfall (rester, skrell, eggeskall mm.)
 • Kaffefilter
 • Tørkepapir
 • Servietter
 • Potteplanter
 • Blomster
 • Organisk hageavfall
 • Hageavfall, potteplanter og lignende
Plastavfall

Plasten skal fra 01.01 2019 legges i restavfallsdunken, som blir kjørt til IVARS sorteringsanlegg for utsortering.

 

I uke 51/2018 hentes siste plastsekk hos abonnentene.

 • Plastflasker og plastkanner (ta av korken og legg den løst i plastsekken)
 • Plastfolie og plastposer
 • Plastbegre og plastbokser
 • EPS (isopor)
 • Potetgullposer
 • Blomsterpotter i plast

Sekkene har to knytehåndtak som du må knytte sammen før du setter sekkene ut. Vær oppmerksom på at sekkene ikke må knyttes fast til andre dunker etc., da dette skaper mer arbeid ved innhenting. Du kan heller klemme sekken fast mellom dunken og hekken/gjerdet, eller mellom to dunker.

Grovavfall

Grovavfall er avfall som ikke får plass i vanlige søppelpann eller innkastluker til nedgravde containere. Det kan også være gjenstander som er fullt brukbare, men som du ønsker å bli kvitt.

Kommunen henter grovavfall gratis hjemme hos deg. 

Gå inn på www.hentavfall.no og velg Sola kommune.

Dette regnes ikke som grovavfall:

 • Bygningsavfall som vindu, dør, planker
 • Hageavfall og juletrær
 • Stein og jord
 • Vanlig søppel som kan kastes i grå dunk

Før vi henter
Mengden som skal hentes må være på minimum 0,5 kubikkmeter og maksimum 3 kubikkmeter. 0,5 kubikkmeter tilsvarer omtrent størrelsen på en vaskemaskin.

Sett avfallet ut mot gaten – fortrinnsvis på egen tomt, kvelden før eller senest klokken 7.30 på hentedagen. Du har selv ansvaret for avfallet inntil det har blitt hentet.

Juletre

I januar samler vi inn juletrær. Hentedagen er markert med et juletre i tømmekalenderen. 

Ryddeaksjonen "La Sola skinne" (for foreninger og lag)

Hver vår i tiden før 17. mai, oppfordrer vi velforeninger, hagelag, idrettslag og andre lag og organisasjoner å organisere en ryddeaksjon i sitt nærmiljø.

Dere kan hente gratis plastsekker på servicetorget, og kommunen henter avfallet dagen etter at ryddeaksjonen er gjennomført. Plasser avfallet slik at det ikke er til sjenanse for andre, samt skjermet for vind, kråker og skadedyr.

Tilbudet gjelder ikke avfall fra kjellere og loft, eller busker og trær fra private hager. Sekkene må heller ikke fylles med sand og stein.

Foreninger og lag må melde sin interesse på e-post til lasolaskinne@sola.kommune.no.

For mer informasjon om datoer for henting, se tømmekalender her.

Les mer om sortering av avfall her.

 

 

Kontaktinfo

Jann Grønning
Seksjonsleder renovasjon, kommunalteknikk
Tlf: 51 65 31 49
Mob: 952 05 042

Kart

Åpningstider

Mandag-fredag: 08.00-15.30