Levering av avfall

Levering av avfall

La Sola skinne! Hageavfall og miljøfarlig avfall

Vi har tre innleveringsdager for hageavfall og miljøfarlig avfall. Innleveringen er en del av aksjonen "La Sola skinne".

Innleveringsdagene er markert med en sol i tømmekalenderen. 

Husk at hageavfall også kan leveres mot gebyr ved IVARs gjenvinningsstasjon på Forus hele året.

Innsamlingsordningene gjelder ikke for bedrifter/selvstendig næringsdrivende.

Når og hvor

Hageavfallet kan leveres gratis ved kommunens lager på Joa (Joavegen 46):

 • 6.april 2019
 • 4. mai 2019
 • 21. september 2019

Åpningstid: 09.00 - 17.00.

Tippområdet vil være skiltet og all levering av hageavfall og lossing av kompost/strø må skje etter henvisning fra kommunens personell på leveringsstedet.

Gratis kompost

Kommer du og leverer hageavfall eller miljøfarlig avfall kan du, dersom det er ønskelig, få med deg gratis kompost til bruk i din hage. Det gis ett tilhengerlass til hver abonnent og dette gjelder så lenge lageret rekker.


 

Glassemballasje

Kan leveres på de ubetjente miljøstasjonene:

 • Busstasjonen i Sola sentrum
 • RIMI på Skadberg
 • Tanangerhallen
 • RIMI på Tjelta
 • Sparbutikken på Røyneberg

I løpet av 2019 vil vi etablere en mengde glassmottak i nedgravde containere
som tidligere har blitt brukt til plastmottak.

 

Hva er glassemballasje?

 • All glassemballasje som har inneholdt mat og drikke

 

Mer informasjon om de betjente miljøstasjonene finner du på IVAR sine hjemmesider.

Klær og bruksgjenstander

Kan leveres på ubetjente miljøstasjoner:

 • Busstasjonen i Sola sentrum
 • Bunnpris på Skadberg
 • Tanangerhallen
 • Coop Extra på Tjelta
 • Sparbutikken på Røyneberg

Klær som leveres inn må være rent og i orden.  

Klær og bruksgjenstander kan også leveres inn i byttebua, bruktbutikker eller til loppemarked.

 

Elektrisk avfall (EE-avfall)

Kan leveres gratis til forhandler eller på IVAR sine betjente gjenvinningsstasjoner.

IVAR har to betjente stasjoner, en på Forus og en på Sele. På Forus er der også en byttebu.
Mer informasjon om de betjente miljøstasjonene finner du på IVAR sine hjemmesider.

Farlig avfall

Kan leveres gratis på IVAR sine betjente stasjoner, en på Forus og en på Sele. På Forus er der også en byttebu.Mer informasjon om de betjente miljøstasjonene finner du på IVAR sine hjemmesider.

Kan også leveres ved kommunens lager i Joavegen 46, under innsamlingsdagen "La Sola skinne" (markert med en sol i tømmekalenderen) eller på IVAR sine betjente gjenvinningsstasjoner.

Ordningen gjelder ikke for bedrifter/næringsdrivende.

 

Hageavfall

Hageavfall: Kan leveres gratis på Forus og Sele gjenvinningsstasjonen, eller ved kommunens lager i Joavegen 46 under "La Sola skinne". Gjelder kun for privatpersoner.

Leverer du hageavfall eller miljøfarlig avfall under "La Sola skinne" kan du få med deg et gratis tilhengerlast med kompost og strø til bruk i egen hage. Dette gjelder så lenge lageret rekker. 

Ønsker du å kompostere ditt eget våtorganiskeavfall, kan du leie godkjent varmkompostbeholder av kommunalteknikk.

Kommunen holder gratis komposteringskurs med jevne mellomrom. Gå inn på www.hentavfall.no nederst på fremsiden kan du melde deg på kurs.

Håndbok i hjemmekompostering. (PDF, 2 MB)

 

Kontaktinfo

Jann Grønning
Seksjonsleder renovasjon, kommunalteknikk
Tlf: 51 65 31 49
Mob: 952 05 042

Kart