Priser og valg av abonnement

 

Standardabonnement for husholdninger

I standardabonnementet inngår

  • beholder for restavfall på 120 eller 140 liter 
  • beholder for papir på 140 liter
  • beholder for våtorganisk avfall på 140 liter

Alle abonnenter må som minimum ha standardabonnement. Du kan eventuelt dele på et standardabonnement med for eksempel en nabo. 

Standardabonnement renovasjon
Abonnement Tømming Årsavgift
Standardabonnement Hver 2./.4 uke 3 311,25

Hvordan endre abonnement

Hvis du vil endre størrelsen på avfallsdunken din kan du endre abonnementet ditt.

Dette gjør du  ved å logge inn på min side eller ved å kontakte kommunen. Dersom du har appen "Min renovasjon" kan du også endre abonnementet ditt der.

Ødelagt dunk eller bytte til 140 liter?

Hvis du må bytte ut en ødelagt søppeldunk melder du dette inn via vår Meld feil-funksjon.

I løpet av 2019 vil alle som har gammel 120-liters grå dunk få ny 140-liters beholder, uten ekstra gebyr. Vi tar for oss område for område fortløpende så snart vi får påfyll av 140-liters beholdere.

Du trenger ikke å melde inn ønske om å bytte fra 120- til 140-liters grå dunk.

Behov for ekstra sekker til restavfall?

Hvis du har mer restavfall enn det er plass til i dunken, kan du kjøpe avfallsekker til 65 kroner sekken på Sola bibliotek og Tananger bibliotek. Sett sekken frem på hentedag den uka det tømmes restavfall hos deg.

Priser for avfallsbeholdere (2019)

Priser avfallsbeholdere renovasjon
Beholder Tømming Pris for 2019
Restavfall 120/140 liter Hver 2. uke 1 307,50
Restavfall 240 liter Hver 2. uke 2 278,75
Restavfall 660 liter Hver 2. uke 5 438,75
Papiravfall 140 liter Hver 4. uke 521,25
Papiravfall 240 liter Hver 4. uke 775,00
Papiravfall 660 liter Hver 4. uke 1 860,00
Våtorganisk avfall 140 liter Hver 2. uke 1152,50
Våtorganisk avfall 240 liter Hver 2. uke 1 905,00
Nedgravde avfallssystemer, rest, papir, plast og våtorganisk Når full 1 825,00
Kompostbeholder (leie per år) 432,50
Bytte av beholder(-e) per gang (behandlingsgebyr) 300,00
Ekstra nøkkelbrikke til nedgravde containere 50,00
Ekstra restavfallssekk inkl. tømming/deponering 65,00

I tillegg til prisene for beholderne kommer en fastpris per abonnement på 330,00 kroner.

Når du skal regne sammen gebyret på den beholderkombinasjonen du vil ha, summerer du prisene for de valgte beholderstørrelsene. Du må alltid ha alle tre beholdertypene med (papiravfall, våtorganisk avfall og restavfall), i tillegg til fastpris. 

Dersom du vil hjemmekompostere det våtorganiske avfallet, skal du trekke fra prisen for våtorganisk beholder og legge til prisen for leie av kompostbeholder.

Eksempel på abonnement

Eksempel på abonnement renovasjon
Abonnement/beholder Pris
Fastpris per abonnement 330,00
Restavfall 240 liter 2 278,75
Papiravfall 140 liter 521,25
Leie av kompostbeholder 432,50
Sum 3 562,50

 

Hytteabonnenter

Hytteabonnement renovasjon
Abonnement Tømming Pris
Fastpris per abonnement 330,00
Andel i felles container/beholder restavfall Når fullt* 1 220,00

*Tømming i perioden april - september

 

Vi tar forbehold om eventuelle feil i tabellene på denne siden.
Gebyrsatser som er vedtatt i k.sak 77/2018, den 13.12. 2018 gjelder.

Kontaktinfo

Jann Grønning
Seksjonsleder renovasjon, kommunalteknikk
Tlf: 51 65 31 49
Mob: 952 05 042
Sola kommune
Tlf: 51 65 33 00