Priser og valg av abonnement

 

Prisene under gjelder for 2018

Alle abonnenter må som minimum ha standardabonnement. Du kan eventuelt dele på et standardabonnement med for eksempel en nabo. 

Husholdninger, standardabonnement

I standardabonnementet inngår beholder for restavfall på 120 eller 140 liter, beholder for papir på 140 liter og beholder for våtorganisk avfall på 140 liter. 

Standardabonnement renovasjon
Abonnement Tømming Årsavgift
Standardabonnement Hver 2./.4 uke 3 185,00

Hvordan endre abonnement

Hvis du vil endre størrelsen på avfallsdunken din kan du bestille andre størrelser ved å gjøre endringer på abonnementet ditt.

Du kan endre ditt abonnement ved å logge inn på min side eller ved å kontakte kommunen. Dersom du har appen "Min renovasjon" kan du også endre abonnementet ditt der.
 

Ødelagt dunk eller bytte til 140 liter?

Hvis du må bytte ut en ødelagt søppeldunk, eller vil bytte fra 120 til 140 liter, melder du dette inn via vår Meld feil-funksjon.
 

Behov for ekstra sekker til restavfall?

Hvis du har mer restavfall enn det er plass til i dunken, kan du kjøpe avfallsekker til 25 kroner sekken på Sola bibliotek og Tananger bibliotek. Sekken settes frem på hentedag den uka det tømmes restavfall hos deg.

Priser for avfallsbeholdere (2018)

Beholder Tømming Pris
Restavfall 120/140 liter Hver 2. uke 1 257,50
Restavfall 240 liter Hver 2. uke 2 191,25
Restavfall 660 liter Hver 2. uke 5 230,00
Papiravfall 140 liter Hver 4. uke 501,25
Papiravfall 240 liter Hver 4. uke 745,00
Papiravfall 660 liter Hver 4. uke 1 788,75
Våtorganisk avfall 140 liter Hver 2. uke 1 108,75
Våtorganisk avfall 240 liter Hver 2. uke 1 832,50
Nedgravde avfallssystemer, rest, papir, plast og våtorganisk Når full 1 687,50
Kompostbeholder (leie per år) 416,25
Bytte av beholder(-e) per gang (behandlingsgebyr) 286,25

I tillegg til prisene for beholderne kommer en fastpris per abonnement på 317,50 kroner.

Når du skal regne sammen gebyret på den beholderkombinasjonen du vil ha, summerer du prisene for de valgte beholderstørrelsene. Du må alltid ha alle tre beholdertypene med (papiravfall, våtorganisk avfall og restavfall), i tillegg til fastpris. 

Dersom du vil hjemmekompostere det våtorganiske avfallet, skal du trekke fra prisen for våtorganisk beholder og legge til prisen for leie av kompostbeholder.

 

Eksempel på abonnement

Abonnement/beholder Pris
Fastpris per abonnement 317,50
Restavfall 240 liter 2 191,25
Papiravfall 140 liter 501,25
Leie av kompostbeholder 416,25
Sum 3 426,25

 Hytteabonnenter

Abonnement Tømming Pris
Fastpris per abonnement 317,50
Andel i felles container/beholder restavfall Når fullt* 1 172,50

*Tømming i perioden april - september

 

Ønsker du ytterligere informasjon om de kommunale gebyrene, kan du kontakte Sola kommune, på telefon 51653300.

Vi tar forbehold om eventuelle feil i tabellene på denne siden.
Gebyrsatser som er vedtatt i k.sak 23/2017, den 14.12. 2017 gjelder.

Kontaktinfo

Jann Grønning
Seksjonsleder renovasjon, kommunalteknikk
Tlf: 51 65 31 49
Mob: 952 05 042
Sola kommune
Tlf: 51 65 33 00